Bart Somers verkozen als nationaal voorzitter Open Vld

Vandaag, 8 maart 2008, kozen de leden van Open Vld hun nieuwe nationaal voorzitter.  In totaal waren er 65.863 stemgerechtigde leden, met name iedereen die op 31 december minstens drie maanden lid was.

 

Drie kandidaten namen deel.  15.517 leden brachten hun stem uit.  Daarvan brachten er 1.731 telefonisch hun stem uit bij gerechtsdeurwaarder Brackeva (Antwerpen).  Er waren 251 blanco stemmen.  Dit betekent dat 23,6 % aan de stemming deelnam, wat een hoge opkomst is.  In 2004 was dit 36,4 % maar toen werd ook gekozen voor het nationaal partijbureau, lokale afdelingsbesturen en andere instanties van de partij.

  Het resultaat van de stemming:
  Christiaan De Stoop : 1.205 stemmen (7,89 %)
Margriet Hermans : 3.458 stemmen (22,62 %)
Bart Somers : 10.603 stemmen (69,45 %)
   
 

Met 69,45 % van de stemmen bereikt Bart Somers de tweede hoogste score waarmee een Open Vld-voorzitter ooit werd verkozen.

   
Herman De Croo dankt de Open Vld-leden voor hun medewerking en dankt de kandidaten voor de hoffelijke en constructieve campagne.  Namens de partij feliciteert hij Bart Somers met zijn herverkiezing tot nationaal voorzitter van Open Vld.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 09 maart 2008    09:49

Webmaster       Aurel Kielemoes