Bestuursverkiezingen op 25 september 2010
 

De in 2008 vernieuwde statuten en het intern reglement van onze partij, houden een nieuw tijdschema in voor het houden van lokale bestuursverkiezingen: Voor het aanduiden van de voorzitter en de bestuursleden van een afdeling worden bestuursverkiezingen georganiseerd: 2 jaar vr de gemeenteraadsverkiezingen; 1 jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. (artikel 9 1 van het statutair reglement)

 

Aangezien de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 plaatsvinden, betekent deze statutaire verplichting dat de Open Vld afdelingen in het najaar van 2010 een verkiezing van een lokaal bestuur, een lokale voorzitter en de lokale afgevaardigden voor het regiobestuur moeten organiseren. Het partijbestuur van Open Vld heeft, conform onze statuten, beslist om deze lokale bestuursverkiezingen op 25 september 2010 te laten plaatsvinden.

 

De Open Vld leden van de afdeling kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij de afdelingsvoorzitter Guy De Smet, Kluizestraat 13 te Oosterzele - Scheldewindeke en gebruiken hiervoor het "formulier tot kandidaatstelling".

  Omdat er niet meer dan n kandidatuur voor het voorzitterschap en dat er zich niet meer kandidatuurstellingen waren dan er voorzien waren zijn er geen verkiezingen moeten gehouden worden.
Samenstelling nieuw bestuur.  ... lees meer
Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 11 augustus 2013    14:23

Webmaster       Aurel Kielemoes