Bestuursverkiezingen op zaterdag 1oktober 2016
   
  In de Open Vld afdeling Oosterzele worden er op zaterdag 1 oktober 2016 bestuursverkiezingen gehouden voor het lokale voorzitterschap, de lokale bestuursleden en de lokale afgevaardigden in het regiobestuur.
 
Bestuursverkiezingen op zaterdag 1oktober 2016
  In de Open Vld afdeling Oosterzele werden er op zaterdag 1 oktoberer 2016 geen bestuursverkiezingen gehouden voor het lokale voorzitterschap, de lokale bestuursleden en de lokale afgevaardigden in het regiobestuur, omdat het bestuur bij beslissing d.d. 29-08-2016 het aantal bestuursmandaten onbeperkt toeliet en er zich niet meer kandidaten hebben gemeld dan voorzien voor de aanduiding van de voorzitter en de bestuursleden van de lokale afdeling en de lokale afgevaardigden in het regio en provinciaal bestuur.
   
Het nieuw lokaal bestuur is als volgt samengesteld:
mevr. Aelbrecht Claudine bestuurslid
dhr. Bogaert Jan bestuurslid, Politiek secretaris, Regio & Provinciaal bestuurslid
mevr. Batsleer Claudine tweede ondervoorzitter
mevr. Bovijn Eveline bestuurslid
dhr. Comhaire Gerrit derde ondervoorzitter
dhr. De Smet Guy voorzitter, Regio & Provinciaal bestuurslid
dhr. Fermon Pascal eerste ondervoorzitter, Regio & Provinciaal bestuurslid
mevr. Franois Els bestuurslid
dhr. Kielemoes Aurel bestuurslid, ledenbeheerder, webmaster
dhr. Meulenijzer Ruud bestuurslid
dhr. Michiels Filip bestuurslid, fractievoorzitter gemeenteraad, Regio & Provinciaal bestuurslid
mevr. Schamp Carine penningmeester
dhr. Van der Eecken Kris secretaris
dhr. Van Grembergen Geert bestuurslid
dhr. Verbanck Luc bestuurslid
     
De afgevaardigden voor het regio en provinciaal bestuur zijn:
dhr. De Smet Guy lokale voorzitter
dhr. Fermon Pascal bestuurslid
dhr. Bogaert Jan bestuurslid
dhr. Michiels Filip bestuurslid
   

 
  Verkiezing van afdelingsbesturen en -voorzitters en regioafgevaardigden in oktober 2016
 

Het Open Vld-reglement bepaalt dat er twee jaar vr de gemeenteraadsverkiezingen en n jaar na de gemeenteraadsverkiezingen lokale bestuursverkiezingen worden gehouden zoals voorzien in artikel 9 1. Het congres besliste dat deze verkiezingen kunnen doorgaan in de periode van zaterdag 1 oktober tot en met 16 oktober 2016. Het gaat om een drievoudige verkiezing: de verkiezing van een lokale voorzitter, een afdelingsbestuur en de regioafgevaardigden van een afdeling.

Alle personen die lokaal lid zijn vr 1 juli 2016 kunnen zich kandidaat stellen en zijn stemgerechtigd.
De lokale verkiezingen worden manueel, op papier, georganiseerd.
Voor een voorzitters- of bestuursfunctie in een lokale afdeling wordt n voorwaarde gesteld:
de kandidaat dient lid te zijn van de afdeling waar hij/zij zich kandidaat stelt.

Een lid dat bij meer dan n gemeentelijke afdeling is aangesloten, kan zich enkel kandidaat stellen in zijn/haar hoofdafdeling.  De hoofdafdeling is de afdeling die de voorkeur wegdraagt van het lid, zoals deze geregistreerd is door de nationale ledendienst.

 

De Open Vld leden van de afdeling Oosterzele ontvangen hiervoor een oproepingsbrief  om zich schriftelijk kandidaat stellen bij de afdelingsvoorzitter Guy De Smet, Kluizestraat 13 te Oosterzele - Scheldewindeke vr 11 september 2016 - 24.00 uur."Oproep tot kandidaatstelling".

 

De Open Vld leden van de afdeling Oosterzele kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen bij de afdelingsvoorzitter Guy De Smet, Kluizestraat 13 te Oosterzele - Scheldewindeke en gebruiken hiervoor het  "formulier tot kandidaatstelling".

   
Laatste update van deze pagina gebeurde op:  maandag 17 oktober 2016    19:26

Webmaster       Aurel Kielemoes