VLD-Studiedagen

Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert

Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenschapssenator
Paul Wille

Zaterdag 15 februari 2003 en zaterdag 5 april 2003
Aanvangsuur telkens om 9.30 uur, einde omstreeks 14.00 uur.


1ste Studiedag - zaterdag 15 februari 2003

Zaal Caipirinha, Burg. Maenhoutstraat 92a te 9820 Merelbeke

09.30 uur:

ontvangst met koffie en gebak

10.00 uur:

inleiding door Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert betreffende de organisatie van deze studiedag

10.30 uur:

indeling in werkgroepen:

dhr. Patrick Lachaert met als thema's zonevreemde woningen en bedrijven, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouwkundige verordening; decreet natuurbehoud

dhr. Paul Wille met als thema's liberalisering van de energiesector, intergemeentelijke samenwerking en de financiŽle toestand in de gemeenten

11.45 -12.15uur: uitbrengen verslag van de 2 werkgroepen met conclusies

12.15 -12.45uur: interactie met het publiek (vragen, bedenkingen, e.a.)

12.15 -12.45uur: koud buffet ŗ 18,75 Euro (vooraf inschrijven, ter plaatse te betalen)

13.00 uur:

persconferentie

14.00 uur:

einde

2de Studiedag - zaterdag 5 april 2003

Kasteel Van Wippelgem, Kramershoek 4 te 9940 Evergem

09.30 uur:

ontvangst met koffie en gebak

10.00 uur:

inleiding door Vlaams Volksvertegenwoordiger / Gemeenschapssenator Paul Wille betreffende de organisatie van deze studiedag

10.30 uur:

indeling in werkgroepen:

dhr. Patrick Lachaert met als thema's integraal waterbeheer, waterzuivering, hydronautstudie, hydrolische studie, rioleringsproblematiek, polders en wateringen en milieurichtlijnen

dhr. Paul Wille met als thema's de kieswetgeving, het gemeentedecreet en het OCMW, o.m. het asielbeleid en migratie

11.45 -12.15uur: uitbrengen verslag van de 2 werkgroepen met conclusies

12.15 -12.45uur: interactie met het publiek (vragen, bedenkingen, e.a.)

12.15 -12.45uur: koud buffet ŗ 18,75 Euro (vooraf inschrijven, ter plaatse te betalen)

13.00 uur:

persconferentie

14.00 uur:

einde

Inschrijvingsformulier

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 05 april 2003    16:46

Webmaster       Aurel Kielemoes