Copyright

 

Het copyright en alle andere intellectuele rechten betreffende de inhoud van deze website http://www.vldoosterzele.be zijn voorbehouden aan VLD-Oosterzele in hoedanigheid van de webmaster Aurel Kielemoes. De verstrekte informatie, gegevens en beelden zijn en blijven eigendom van de webmaster.  Niets op de site mag gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaandelijke toestemming van de webmaster.

 

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze site werd samengesteld, kan de webmaster noch VLD-Oosterzele niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de inhoud van de informatie.  Alle gegevens op deze site, links inbegrepen, worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig of verouderd zijn.  De webmaster noch VLD-Oosterzele kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden noch direct noch indirect, voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit foutieve of onvolledige informatie op de website.

 

Het is niet toegestaan om materiaal op de site te verkopen of te kopiŽren zonder toestemming. Toestemming voor het gebruik van materiaal op deze site, kan besproken worden door een e-mail te sturen aan webm@vldoosterzele.be .  Links naar deze site worden op prijs gesteld, hou ons ervan op de hoogte.

 

Bij het bezoek aan de website kunnen cookies op de pc van de bezoeker geplaatst worden.  Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door de optie in de browser uit te schakelen, de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.  In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt.

 
Op deze site worden veel foto's gepubliceerd.  Mochten er personen persoonlijke problemen hebben met de publicatie van foto's dan kan u dit melden aan de webmaster webm@vldoosterzele.be .
 

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast, het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

 

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 05 mei 2010    23:42