Gemeenteraadszitting
 van  woensdag  24  oktober  2001   te  20.00  uur  in   het gemeentehuis

 

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris.

 

2.

Recht van voorkoop van een perceel grond in de ambachtelijke zone aan de Lange Ambachtstraat, 1ste Afd. Sie A nr. 390/V van de BVBA Haegeman.

 

3.

Goedkeuring raming voor aanpassing openbare verlichting Yshoute, Geraardsbergsesteenweg en Molenstraat.

 

4.

Goedkeuring GIS-raamakkoord - nieuwe GIS - samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Provincie.

 

5.

Goedkeuring eindafrekeningdossier NV Dirk Bauwens voor vervanging van de wegverharding Sint-Antoniusplein en deel van de riolering en de wegenis in de Kloosterstraat te Moortsele.

 

6.

Goedkeuring verrekening nr. 1 BVBA Cornelis, meerwerken aan de bibliotheek - funderingen.

 

7.

Principebeslissing  aanstellen ontwerper voor fietspad langs spoorweg Balegem - Landskouter.

 

8.

Definitieve goedkeuring plannenset, bestek en raming wegen- en rioleringswerken Lange Munte - Morestraat.

 

9.

Goedkeuring aanstelling ontwerper voor BPA zonevreemde bedrijven.

 

10.

Goedkeuring aanstelling ontwerper voor BPA zonevreemde terreinen en gebouwen voor sportrecreatie en jeugdactiviteiten.

 

11.

Goedkeuring samenstelling GECORO.

 

12.

Goedkeuring belastingsreglementen op:

-

standgeld kermissen;

-

standgeld markten;

-

kosten bij opmaak van dossier voor stedenbouwkundige vergunning en / of verkavelingsvergunning.

 

13.

Goedkeuring voorstel tot statutenwijziging van de Intercommunale Lemberge. 

 

14.

Goedkeuring aanpassing prijzen fotokopieŽn in EURO.

 

15.

Goedkeuring toekenning eurominikits aan het gemeentepersoneel.

 

16.

Goedkeuring principebeslissing hospitalisatieverzekering aan het gemeentepersoneel.

 

17.

Goedkeuring toekenning maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel voor het jaar 2002.

 

18.

Goedkeuring reglement fietsvergoeding aan het gemeentepersoneel.

 

19.

Goedkeuring personeelsbehoeftenplan inclusief functiebeschrijvingen.

 

20.

Goedkeuring begrotingswijziging nr. 3 en van de gemeente.

 

21.

Goedkeuring kastoestand 3de kwartaal 2001.

 

22.

Goedkeuring begrotingen van de kerkfabrieken.

 

23.

Goedkeuring begrotingswijziging aanvraag nr. 2 - kerkfabriek Sint-Bavo.

 

24.

Goedkeuring bijkomende toelage aan de kerkfabriek Sint-Ganguflus.

 

25.

Goedkeuring toekenning gemeentelijke toelage aan AA-vereniging.

 

26.

Goedkeuring gemeentelijke bijdrage 2001 voor PISAD.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Marleen Van Den Hauwe als schoonmaakster.

 

2.

Verlenging loopbaanvermindering aan Ann Thienpont.

De secretaris, d.d. Antoine De Praeter

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 26 december 2002    11:36

Webmaster       Aurel Kielemoes