Gemeenteraadszitting
 van woensdag  25  april  2001 te 20.00 uur in het gemeentehuis

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring van de gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor het dienstjaar 2001 van de IPZ (Destelbergen - Merelbeke - Melle - Oosterzele).

 

2.

Goedkeuring aansluiting van de gemeente Oosterzele bij de vereniging Openbaar Groen.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende het vernieuwen van de telefooncentrale in de sporthal wegens verhuis PWA en aansluiting op het CE-NET van PWA-kantoor en sport- en jeugddienst.

 

4.

Advies over de rekeningen van de kerkfabrieken van Oosterzele - Balegem - Scheldewindeke - Moortsele - Landskouter en Gijzenzele.

 

5.

Advies over de wijziging aan de goedgekeurde begroting dienstjaar 2001 van de kerkfabriek Gijzenzele.

 

6.

Kennisname verantwoordingen van de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring aanstelling van de leden GECORO.

 

2.

Goedkeuring aanstelling contractueel gesubsidieerde de heer Geert Balliu.

 

3.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van mevrouw Gerard Rebecca ten behoeve van de jeugddienst haftijds.

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van mevrouw Monique Van der Straeten als bibliotheekbediende in het kader van het WEP-PLUS-PLAN.

 
AANVULLENDE DAGORDE BIJ DE GEMEENTERAAD van 25 APRIL 2001.

5.

Goedkeuring aanduiding leden van de gemeenteraad in het overlegcomité van het OCMW.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 26 december 2002    11:52

Webmaster       Aurel Kielemoes