Gemeenteraadszitting
 van donderdag 28 juni 2001 te 19.00 uur in het gemeentehuis

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van het Thienpontshof - Molenstraat 5 te Balegem.

 

2.

Goedkeuring afkoppeling hemelwater in Bosstraat te Gijzenzele en machtiging aan het college tot het aanstellen van een ontwerper.

 

3.

Goedkeuring aanpassing van het contract voor het ophalen van grof huisvuil.

 

4.

Goedkeuring milieujaarprogramma 2001.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Vaststelling bod tot aankoop van het Thienpontshof.

 

2.

Bevordering van de heren Dirk De Ganck tot deskundige B voor de technische dienst en Kris Vandereecken tot deskundige B voor de financiŽle dienst.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 26 december 2002    11:51

Webmaster       Aurel Kielemoes