Gemeenteraadszitting
 van woensdag 22 mei 2002 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing tot afsluiten huurovereenkomst met de CVBA De Kring te Balegem en machtiging aan schepencollege voor aanstellen van een deskundige. (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen.)

 

2.

Goedkeuring uitbreiding drinkwaternet door TMVW voor Duivelskapelweg te Oosterzele.

 

3.

Goedkeuring jaarplan jeugdwerking. (Unaniem goedgekeurd.)

 

4.

Goedkeuring dagorde algemene vergadering CV Provinciale Medisch Sociale Intercommunale Vereniging Lemberge en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

5.

Goedkeuring retributie voor afgifte van stedenbouwkundige en ruimtelijke inlichtingen. (Goedgekeurd met algemeen akkoord.)

 

6.

Goedkeuring ontwerp van statutenwijziging voor het gemeentepersoneel.

 

7.

Goedkeuring van de gemeenterekening dienstjaar 2001. (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 21 mei 2002 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting een vraag gesteld, met betrekking tot de sponsoring van het bal van de burgemeester en de mandatarissen.

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring aanduiding van een raadslid als kandidaat-commissaris als vertegenwoordiger van de T-vennoten in de TMVW.

 

2.

Goedkeuring  en bekrachtiging van het collegebesluit tot de aanstellen van een raadsman in verband met het dossier "aansluiting riolering van de sporthal".

 

3.

Goedkeuring  en bekrachtiging van de collegebesluiten tot de aanstellingen in het gemeentelijk onderwijs.

 

4.

Goedkeuring  en bekrachtiging collegebesluit inzake tijdelijke aanstelling in BIB.

 

5.

Goedkeuring aanvraag deeltijdse (½) loopbaanonderbreking van Annie Goeminne als onderwijzeres aan de gemeentelijke basisschool te Oosterzele..

 

6.

Goedkeuring toekennen van een disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden voor één maand aan de heer Peter Delbecque.

 

7.

Goedkeuring voorstel tot bevordering van Gertrude Van De Weghe als administratief medewerker C - dienst burgerlijke stand.

 

8.

Goedkeuring voorstel tot bevordering van Eddy Peeters als administratief medewerker C - technische dienst.

 

9.

Kennisname ontslag van Rudi Verbeeck als lid van AGALEV in de begrotingscommissie en aanduiding van Johan Staelens als vervanger.

 

10.

Kennisname ontslag van Ivan Roelekens raadslid, als lid van de PWA en aanduiding van een vervanger.

De secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 27 december 2002    21:35

Webmaster       Aurel Kielemoes