Gemeenteraadszitting
 van woensdag 23 januari 2002 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende tonnagebeperking tot 3,5 ton - uitgezonderd plaatselijk veerkeer in de Roosbroekstraat te Scheldewindeke. (Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen - tussen de Peperstraat en de Lindelaan wordt een verbod van doorgang ingevoerd voor voertuigen boven de 3,5 ton.)

 

2.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende snelheidsbeperking tot 70 km/uur in de Van Thorenburglaan en Vijverstraat te Oosterzele. (Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.)

 

3.

Kennisname samenstelling gezinsraad.

 

4.

Verlenen van toelagen voor 2002. (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen.)

 

5.

Kennisname van de goedkeuring door de gouverneur van de gemeenterekening dienstjaar 2000.

 

6.

Belasting aankoop compostvaten - aanvulling.

 

7.

Tariefreglement voor de grafconcessies en de grafkelders - aanvulling.

 

8.

Aankoop grastractor met zuigsysteem. 

 

9.

Aankoop kunstwerk in het kader van het gemeentelijk kunstfonds. (De raad beslist unaniem een kunstwerk - ets op vegetaal papier - aan te kopen van Dirk Van Hauwermeiren tegen de prijs van 1.239,50 euro.)

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Vervanging lid PWA.

 

2.

Vervanging lid verkeerscommissie.

 

3.

Aanvraag disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden door Elaut Kristoff. kleuterleidster - 4 uren per week.

 

4.

Toekennen loopbaanhalvering aan Haegeman Patrick.

 

5.

Verlenging aanstelling voor mevrouw Vera Van den Hauwe als tijdelijk schoonmaakster ten behoeve van de sporthal en muziekschool.

 

6.

Bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 03-01-2002 houdende de tijdelijke aanstelling van mevrouw Karin Debaets als kinderverzorgster ter vervanging van mevrouw Ann Van Wanzeele.

 

7.

Bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 03-01-2002 houdende de tijdelijke aanstelling van mevrouw Sofie Velghe als onderwijzeres ter vervanging van de heer Roland Vanden Broecke met ziekteverlof.

 

8.

Bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 08-01-2002 houdende de tijdelijke aanstelling van mevrouw Evelyne De Mulder als onderwijzeres ter vervanging van de heer Roland Vanden Broecke met ziekteverlof.

 

9.

Bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 08-01-2002 houdende de tijdelijke aanstelling van mevrouw Dominique Schellinck als kleuteronderwijzeres ter vervanging van mevrouw Els Van Immerzeele met bevallingsverlof.

De secretaris, wn, Henri Vercruyssen

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 27 december 2002    20:58

Webmaster       Aurel Kielemoes