Gemeenteraadszitting
 van woensdag 2 juli 2003 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring bestek meetstaat en raming inzake de heraanleg van het stationsplein te Balegem en het voetpad rond de kerk te Scheldewindeke. (Ä 86.761,07 Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Goedkeuring bestek meetstaat en raming inzake het vernieuwen van de straatnaamborden in de gemeente Oosterzele.

 

3.

Goedkeuring eindafrekening verbouwingswerken bibliotheek te Scheldewindeke-lot technieken.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege d.d. 17-06-2003 inzake dringende herstellingswerken aan de Ginstberg te Moortsele.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

5.

Goedkeuring verzaking aan recht van verkoop inzake de verkoop van kantoorgebouwen, Lange Ambachtstraat 16.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

6.

Goedkeuring flankerende maatregel diftar inzake gratis inruilen GFT-container voor compostvat.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

7.

Goedkeuring addendum bij de overeenkomst tussen de gemeente Oosterzele en ILVA betreffende deelneming aan het intergemeentelijk milieudeskundigenteam.

 

8.

Goedkeuring milieujaarprogramma 2003.  (Goedgekeurd met 14 stemmen voor en 7 onthoudingen.)

 

9.

Kennisname verslag infovergadering omtrent de scholengemeenschappen d.d. 07-05-2003 en goedkeuring voorstel voor samenwerking met scholengemeenschap Vlaamse Ardennen voor 1 jaar op proef.

 

10.

Goedkeuring jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 - werkingsverslag van het jaar 2002.

 

11.

Goedkeuring model verblijfsovereenkomst voor noodwoning.  (Unaniem goedgekeurd - er wordt geen dagprijs noch een forfait voor nutsvoorzieningen aangerekend.)

 

12.

Goedkeuring jaarverslag 2002 bibliotheek.

 

13.

Goedkeuring reglement tot opstart van een artotheek in de gemeentelijke bibliotheek.

 

14.

Goedkeuring subsidie aan de organisatie fokveedag.

 

15.

Goedkeuring aanpassing vergoeding juryleden muziekschool.

 

16.

Goedkeuring vaststelling prijzen in onderwijsinstellingen schooljaar 2003-2004.

 

17.

Goedkeuring aankoop bij onderhandse opdracht van een watertank en een bosmaaier ten behoeve van de groendienst.

 

18.

Goedkeuring kasnazicht 1ste kwartaal 2003.

 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 02-06-2003 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting twee vragen gesteld omtrent 

  

1.

In volle verkiezingscampagne (april) werd uitgepakt met een nieuwe actie van verdeling van fietshelmen voor kinderen.  Tijdens de vorige gemeenteraad werd hierover niets op de agenda geplaatst.  De verkiezingen zijn voorbij, het schooljaar is nu teneinde maar de fietshelmen zijn nog steeds niet beschikbaar, bijna drie maanden na de inschrijving.  Waarom werd de bestelling slechts twee weken geleden geplaatst, en dan nog toevallig ter gelegenheid van een vervelende vraag van een schooldirecteur?  (Op deze vraag werd door burgemeester Johan Van Durme toelichting gegeven omtrent het verloop van dit dossier.  De bestelling van fietshelmen werd pas na ontvangst van de laatste gegevens van de verschillende scholen geplaatst.  Het is de bedoeling deze helmen samen met het materiaal voor de schooltoezichters te overhandigen bij de aanvang van het schooljaar in september 2003.)

  

2.

Waarom kreeg een huwelijksjubilaris, begin dit jaar niet de gebruikelijke geschenken van de gemeente?  (Door schepen Christianne Immegeers-Schreyen werd medegedeeld dat dit zal onderzocht worden door de dienst Burgerlijke Stand.)

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering met 1/5 aan Josť Eliano vanaf augustus 2003 tot 31 juli 2004.

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende verlenging tijdelijke aanstelling van Gino De Smet (GESCO) vanaf 1 juli 2003 met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende verlenging loopbaanonderbreking van Caroline De Groeve voor 1 jaar van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende tijdelijke aanstelling van Ronny Van Driessche in vervanging van Kristoff Elaut.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende aanvaarden ontslag van Katrien Surmont (dienstenbaan-tewerkstelling) als lesgeefster in de bibliotheek, ingaand op 8 juli 2003.

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende tijdelijke halftijdse aanstelling van Tanja Vlaemynck vanaf 01-08-2003 (Activa-tewerkstelling) in vervanging van Katrien Surmont, ontslagnemend lesgeefster in de bibliotheek.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende omschakeling van voltijdse naar deeltijdse arbeidsovereenkomst (2/3) voor Ann Thienpont, ingevolge beŽindiging loopbaanvermindering.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende de uitbreiding contract van onbepaalde duur van Christel D'Hauwers met 12.40 uur (1/3) ingevolge overname vrijgekomen GESCO-uren van Ann Thienpont.

 

9.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende opname verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen (2/3) door Vera Bekaert vanaf 1 januari 2004 voor ťťn jaar ingevolge beŽindiging loopbaanvermindering.

 

10.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende verlenging tijdelijke deeltijdse aanstelling van Anja Stradiot (1/3) in vervanging van Vera Bekaert (verlof voor verminderde prestaties).

 

11.

Goedkeuring en bekrachtiging besluit schepencollege houdende de uitbreiding van een voltijdse betrekking voor de administratieve hulp in het gemeentelijk onderwijs en de aanstelling van Carine Dammekens in die betrekking.

 

12.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Ann Van Wanzeele als kinderverzorgster met een prestatie van 14/32 uren voor het schooljaar 2003-2004.

 

13.

Goedkeuring aanvraag ter beschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden voor het schooljaar 2003-2004 van Berdhy Ysebaert, directeur GILO.

 

14.

Goedkeuring verlenging tijdelijke aanstelling als waarnemend directeur voor het schooljaar 2003-2004 van Dominique Vincent.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 18 september 2003    18:41

Webmaster       Aurel Kielemoes