Gemeenteraadszitting
 van woensdag 17 december 2003 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring overeenkomst tot het plaatsen van ondergrondse leidingen op het Dorp te Oosterzele.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

2.

Goedkeuring rooilijnplan -Pastorieberg project Merelbeekse Sociale Woningen - aangepast ontwerp.

 

3.

Goedkeuring erkenning buurtweg Gijzenzele (verbinding Gijzenzelestraat met voetwegen 33 en 35). 

 

4.

Goedkeuring uitbreiding drinkwaternet in de Schoolstraat te Gijzenzele.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

5.

Goedkeuring uitbreiding drinkwaternet in de Schoolstraat te Gijzenzele.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

6.

Goedkeuring definitief bestek inzake de levering van elektriciteit en installaties, openbare verlichting in gebouwen van de gemeente Oosterzele het OCMW en de Plitiezone.

 

7.

Goedkeuring definitief bestek inzake de levering van gas en installaties in gebouwen van de gemeente Oosterzele, het OCMW en de politiezone.

 

8.

Goedkeuring annex bij het gemeentelijk begraafplaatsregelement.

 

9.

Goedkeuring gewijzigde statuten cultuurraad en kennisname aangepast huishoudelijk reglement..

 

10.

Goedkeuring dagvaardiging Belgische Staat tot onmiddellijke betaling van achterstallige belastingen en bekomen van een vergoeding voor het geleden intrestverlies.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen.)

 

11.

Goedkeuring gemeentebelastingen dienstjaar 2004:

-

aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 8 % (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen.)

-

gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 1200  (Eenparig goedgekeurd.)

-

algemene gemeentelijke belasting gezinnen + bedrijven € 61,97 - € 185,92 - € 495,79  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen.)

-

gemeentelijke belasting op de tweede verblijven € 371,84 / verblijf  (Eenparig goedgekeurd.)

-

gemeentelijke belasting op caravans, woonaanhangwagens en soortgelijke verblijven € 99,16  (Eenparig goedgekeurd.)

-

gemeentelijke belasting op de zand-, zavel-  en steengroeven € 14,00 / ton  (Eenparig goedgekeurd.)

-

gemeentelijke belasting op standgeld kermissen  € 1,00 / m² met een minimum van van € 12,39  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen.)

 

12.

Goedkeuring  voortgangsrapport 2002 Sociaal Impulsfonds (=verslag uitbetaling saldo trekkingsrechten).

 

13.

Goedkeuring budget 2004 - OCMW.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

14.

Goedkeuring werkingstoelage 2004 voor de Politiezone Regio Rhode en Schelde. € 794.300,42  (Eenparig goedgekeurd.)

 

15.

Goedkeuring gemeentebegroting dienstjaar 2004 - financieel beleidsplan + jaarverslag.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen.)

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring definitieve benoeming van een kleuteronderwijzeres met 17/24 uren aan de gemeentelijke basisschool te Oosterzele.

 

2.

Goedkeuring definitieve benoeming van een administratieve medewerker (ster) in het gemeentelijk onderwijs te Oosterzele.

 

3.

Goedkeuring benoeming in statutair verband van Els Van Nieuwenhove als personeelsverantwoordelijke met ingang van 18 december 2003, ingevolge beëindiging proeftijd.

 

4.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Els Verdonckt als lerares muziek ter vervanging van Tineke Boel.

 

5.

Goedkeuring verlenging tijdelijke aanstelling van Nico Cornelis met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2004 in dienst openbare werken in vervanging van Eddy Bekaert.

 

6.

Goedkeuring verlenging tijdelijke aanstelling van Ronny Van Driessche met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2004 in dienst openbare werken in vervanging van Henri Verliefde.

 

7.

Goedkeuring aanstelling van Robert Baele als contractueel gesubsidieerde, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, ingaand op 01-01-2004.

 

8.

Goedkeuring aanstelling van Gustaaf Dobbelaere als contractueel gesubsidieerde, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, ingaand op 01-01-2004.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 06 maart 2004    13:59

Webmaster       Aurel Kielemoes