Gemeenteraadszitting
 van woensdag 26 mei  2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

18 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring aanpassing bestek inzake renovatie Guillotinemolen Balegem.

 

2.

Goedkeuring bestek en raming inzake de renovatie van de jongensschool te Gijzenzele (Psyloos VZW) - lot 1 : vernieuwing centrale verwarming. (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring kosteloze grondafstand aan de gemeente voor een perceel grond gelegen te Oosterzele Bavegemstraat.

 

4.

Goedkeuring bijplaatsen openbare verlichting op speelplein tussen Stekelbaarsstraat en Palingstraat. (Eenparig goedgekeurd)

 

5.

Goedkeuring bijplaatsen openbare verlichting Berg ter hoogte van huisnummer 7A. (Eenparig goedgekeurd)

 

6.

Goedkeuring bijplaatsen openbare verlichting Korenbloemstraat ter hoogte van huisnummer 43. (Eenparig goedgekeurd)

 

7.

Goedkeuring uitbreiding openbare verlichting voor voetweg tussen Ravenstraat - Kerkstraat. (Eenparig goedgekeurd)

 

8.

Goedkeuring bijplaatsen openbare verlichting Rollebaan ter hoogte van huisnummer 81. (Eenparig goedgekeurd)

 

9.

Goedkeuring vervangen drie schuilhuisjes "De Lijn": Heistraat, Dorp en Boekhoutstraat. (Eenparig goedgekeurd)

 

10.

Kennisname statuten en toetreding onthaal nieuwkomers Oost-Vlaanderen VZW.

 

11.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale maatschappij ILVA.

 

12.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale maatschappij SOLVA.

 

13.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale IMEWO en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

14.

Kennisname dagorde algemene vergadering van Provinciaal Zorgcentrum Lemberge en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

15.

Goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 2003.

 

16.

Goedkeuring begrotingswijzigingen nummers 1 en 2 dienstjaar 2004.

 

17.

Goedkeuring aankoop printer ten behoeve van de milieudienst in vervanging van bestaande.

 

18.

Goedkeuring aankoop vaatwasmachine voor gemeentehuis.

 

19.

Goedkeuring principeakkoord verkoop aanhangwagen Daf, kantenfreezer voor grachten en kraan voor tractor. 

 

20.

Goedkeuring aankoop van een Stihl FS 82 motorzeis en een Stihl FS 55 motorzeis. 

 

21.

Goedkeuring aankoop waterpomp WX15 voor groendienst. 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting een vraag gesteld omtrent:

  

1.

De grondopslagplaatsen aan de Lange Munte te Scheldewindeke en aan de Langestraat te Gijzenzele. Is er een vergunning voor de grondopslagplaats in de Gijzenzelestraat.

  

2.

De Gouverneur heeft de huidige regeling voor het leerlingenvervoer verworpen na een klacht van onze fractie.  Is het zinvol om samen (de drie fracties binnen de gemeenteraad) een nieuwe regeling uit te werken?

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling administratieve hulp gemeentelijk onderwijs van de heer Remi De Bo voor 6/36 uren.

 

2.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling van Kristien De Vleeshauwer als kleuteronderwijzeres (12/24 uren).

 

3.

Kennisname beslissing schepencollege: disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden voor Peter Delbecque, van 1 augustus 2004 tot en met 31 augustus 2004.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging schepencollege: verlenging loopbaanonderbreking voor Caroline De Groeve van 1 juli 2004  tot en met 30 juni 2005.

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: loopbaanonderbreking voor Patrick Haegeman van 1 juni 2004 tot en met 31 augustus 2004.

 

6.

Kennisname beslissing schepencollege: disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden voor Els Van Nieuwenhove, van 12 juli 2004 tot en met 30 juli 2004.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging deeltijdse loopbaanonderbreking (1/2) voor Annie Goeminne, van 1 september 2004 tot en met 30 juni 2005.

 

8.

Kennisname beslissing schepencollege: aanvraag "afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid" (4/5 prestaties) voor Leen Keppens, van 1 juni 2004 tot en met 31 augustus  2004.

 

9.

Kennisname beslissing schepencollege: disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden van Geert Van Wanzeele van 1 juli 2004 tot en met 31 juli 2004.

 

10.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: verlenging aanstelling van Ann Van Wanzeele als tijdelijk kinderverzorgster ten behoeve van het gemeentelijk onderwijs, van 1 september 2004 tot en met 30 juni 2005.

 

11.

Benoeming in statutair verband van Van de Vijver Veronique als administratief assistente (D) met ingang van 27 mei 2004, ingevolge beŽindiging proeftijd.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 01 juli 2004    20:34

Webmaster       Aurel Kielemoes