Gemeenteraadszitting
 van woensdag 27 oktober 2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring verzaking aan recht van verkoop inzake eigendom Korte Ambachtstraat 7 te 9860 Oosterzele, ambachtelijke zone BPA nr. 7.  (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Bekrachtiging schepencollegebesluit inzake vervanging van de centrale verwarming in de Sint-Gangufluskerk te Oosterzele.

 

3.

Goedkeuring ontwerpplannen, meetstaat en raming inzake de nieuw te bouwen lokalen, sanitair en speelplaats van het GILO te Scheldewindeke.  (Eenparig goedgekeurd)

 

4.

Goedkeuring ontwerpbestek, meetstaat, raming voor de aanleg van voetpaden in de Lembergestraat te Landskouter. Raming 149.975,10 € (Eenparig goedgekeurd)

 

5.

Goedkeuring aanpassing raming inzake renovatie pastorijgebouw te Moortsele.

 

6.

Goedkeuring voorstel van offerte voor het leveren en plaatsen van een foorkast:
a) Scheldewindeke - Sportstraat
b) Gijzenzele - Kerkstraat,
c) Oosterzele - Dorp,
d) Balegem - Gootje.

 

7.

Goedkeuring aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende beperking in lengte van voertuigen voor de Watermolenstraat.  (Eenparig goedgekeurd)

 

8.

Goedkeuring aanpassing aanvullend politiereglement op het wegverkeer inzake invoering van een snelheidsbeperking van 70 Km/u in de Lange Munte.  (Eenparig goedgekeurd)

 

9.

Goedkeuring aanpassing aanvullend politiereglement op het wegverkeer inzake invoering van een snelheidsbeperking van 70 Km/u in de Houte.  (Eenparig goedgekeurd)

 

10.

Goedkeuring aankoop van:
- twee steenzaagmachines voor de dienst openbare werken;
- een afkort en verstekzaag voor de dienst openbare werken;
- twee stroomgroepen voor de dienst openbare werken;
- twee zoutstrooiers voor de dienst openbare werken;
- meubilair in vergaderzaal en burelen in de sporthal.

 

11.

Goedkeuring verkoop van:
- een kantenfrezer voor grachten en een kraan voor tractor;
- een bestelwagen.

 

12.

Goedkeuring principebeslissing tot oprichting van een erfgoedhuis VZW.  (Eenparig goedgekeurd)

 

13.

Goedkeuring principebeslissing tot opmaak van een gemeentelijk milieubeleidsplan en goedkeuring bestek.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

 

14.

Goedkeuring aanpassing subsidiereglement met betrekking tot het gebruik van herbruikbare voorgevormde katoenen luiers.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

 

15.

Kennisname dagorde algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging TEVEOOST en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

16.

Kennisname dagorde algemene vergadering in buitengewone zitting van IMEWO, goedkeuring van de statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

17.

Kennisname dagorde algemene vergadering in buitengewone zitting van FINEWO, goedkeuring van de statutenwijziging en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

18.

Goedkeuring overeenkomst tussen de gemeente en de provincie Oost-Vlaanderen inzake de interlokale vereniging "burensportdienst Schelde-Durme".

 

19.

Goedkeuring toekenning van een gemeentelijke subsidie aan het Davidsfonds Oosterzele n.a.v. het 75 jarig bestaan.

 

20.

Goedkeuring begrotingswijzingen nr. 3 en 4 dienstjaar 2004 van de gemeente.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen)

 

21.

Goedkeuring begrotingen kerkfabrieken 2005:

 
  • Sint-Martinus - Balegem,

  • Sint-Agatha - Landskouter,

  • Sint-Ganguflus - Oosterzele.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring toekenning vrijwilligersvergoeding aan buschauffeurs.

 

2.

Goedkeuring verlenging tijdelijke voltijdse aanstelling van Sabrina Hutse als startbaner met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 6 januari 2005 tot en met 5 januari 2006.

 

3.

Goedkeuring verlenging tijdelijke aanstelling van Christiane De Clercq met ingang van 1 februari 2004, in vervanging van Nicole Potvin, in disponibiliteit wegens persoonlijke algemeenheden.

 

4.

Goedkeuring verlenging tijdelijke halftijdse aanstelling van Carine Van Dorpe met ingang van 1 februari 2004, in vervanging van Nicole Potvin, in disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden.

 

5.

Goedkeuring verlenging verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen (2/3) door Vera Bekaert vanaf 1 januari 2005 voor één jaar.

 

6.

Goedkeuring aanstelling Kristien De Vleeshouwer als kleuteronderwijzeres (24/24u) vanaf 30 September 2004 in vervanging van Van Immerzeele Els, met ziekteverlof.

 

7.

Goedkeuring aanstelling Cindy Schepens als leermeester niet-confessionele zedenleer (2/24u) tijdelijk vacant vanaf 1 september 2004.

 

8.

Goedkeuring aanpassing raadsbeslissing d.d. 23 juni 2004 houdende verlenging loopbaanhalvering van Geert Van Gaeveren van 1 september 2004 t.e.m. 31 augustus 2005; aanvraag 'afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid' (1/2 prestaties) voor Geert Van Gaeveren met terugwerkende kracht van 1 april 2004 tot en met 31 maart 2005.

 

9.

Goedkeuring aanpassing raadsbeslissing d.d. 22 september 2004 houdende verlenging tijdelijke halftijdse aanstelling van Edith Renne met vervangingsovereenkomst met ingang van  1 september 2004 tot terugkeer van titularis in dienst 'Sport en Jeugd' ter vervanging van Geert Van Gaeveren, met loopbaanhalvering; verlenging tijdelijke halftijdse aanstelling van Edith Renne met vervangingovereenkomst met ingang van 1 april 2004 tot terugkeer van titularis in dienst "sport en jeugd', ter vervanging van Geert Van Gaeveren, met 'afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid'.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  maandag 27 december 2004    22:06

Webmaster       Aurel Kielemoes