Gemeenteraadszitting
 van woensdag 28 januari  2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

20 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

+

Bij de aanvang van de zitting vraagt Burgemeester Johan Van Durme bij toepassing van artikel 97 van de nieuwe gemeentewet bij hoogdringendheid een aanvullend agendapunt toe te voegen aan de dagorde van deze gemeenteraad namelijk de goedkeuring van de principebeslissing tot het invoeren van dringende herstellingswerken in de Poststraat te Balegem.  (De raad keurt dit goed.)
Aan het schepencollege wordt volmacht gegeven tot het aanstellen bij onderhandelingprocedure van een aannemer.  De definitieve afrekening zal voorgebracht worden in een volgende gemeenteraad.

 

+

Schepen Jan Fiers vraagt ook een aanvullend agendapunt toe te voegen aan de dagorde van deze gemeenteraad naar aanleiding van uitspraken van ereburger Kardinaal Gustaaf Joos.  Raadslid Luc Verbanck wenst ook dit aanvullend agendapunt te bespreken.  Burgemeester Johan Van Durme verwijst naar artikel 97 van de nieuwe gemeentewet.  (Met 10 stemmen voor en 10 stemmen tegen - waarbij geen twee derden van de aanwezige leden is behaald), wordt dit aanvullend agendapunt niet besproken.)

 

1.

Goedkeuring eindafrekening verbouwing bibliotheek fase 2 - lot bouwkundige werken, 25.107.514,00 BEF.  (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen.)

 

2.

Goedkeuring voorontwerp verbouwing Dorp 46, eengezinswoning tot meergezinswoning met een raming van 175.347,61.  (Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen.)

 

3.

Goedkeuring akte aankoop Heidebos, "D'Heyde" met een oppervlakte van 1 ha 31 a 01 ca voor de prijs van 16.113,08.  (Eenparig goedgekeurd.) 

 

4.

Goedkeuring opzegging samenwerkingsakkoord tussen de gemeente Oosterzele en VZW Econet.

 

5.

Kennisname voorstel motie gemeente Nazareth.

 

6.

Goedkeuring verlenging overeenkomsten voor het leerlingenvervoer te Oosterzele.  (Goedgekeurd met 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen en 1 onthouding.)

 

7.

Goedkeuring aankoop klein materiaal ten behoeve van de technische dienst.

 

8.

Goedkeuring aankoop nieuwe messen en meeneemrollen voor het buitengewoon onderhoud van de houthakselaar.

 

9.

Goedkeuring principebeslissing tot vervanging van twee pc's voor de rekendienst en printer voor de dienst burgerlijke stand.

 

10.

Kennisname kastoestand op datum van 30-09-2003.

 

11.

Kennisname informatie begraafplaatsreglement.

 

VRAAGSTELLING.

  

Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief d.d. 26-01-2004 door de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting twee vragen gesteld met betrekking tot het verlenen van een bouwvergunning en de straatverlichting in enkele straten.  De eerste vraag wordt verdaagd naar de geheime zitting, schepen Meuleman verschaft uitleg met betrekking tot de tweede vraag. 

  

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring beslissing gemeenteraad betreffende de individuele weddenvaststelling politiepersoneel per 01-01-2001 - correctie wedde voormalig personeelslid.

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke halftijdse aanstelling van Elez Rrahmani met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 1 januari 2004 tot en met 31 januari 2004 in dienst openbare werken, in vervanging van Patrick Haegeman.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke voltijdse aanstelling van Sabrina Hutse als startbanen met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 6 januari 2004 tot en met 5 januari 2005.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege: tijdelijke voltijdse aanstelling van Ronny Van Driessche met arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 22 december 2003 tot en met 31 december 2003 in vervanging van Egide Versporten, met ziekteverlof.

 

5.

Kennisname beslissing schepencollege: disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden toegekend aan Nicole Potvin van 1 februari 2004 tot en met 31 juli 2004.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zondag 07 maart 2004    17:54

Webmaster       Aurel Kielemoes