Gemeenteraadszitting
 van woensdag 21 decemberi  2004 te 20.00 uur in het gemeentehuis

SVVO - Perscommuniqué

Perscommuniqué ivm de gemeenteraad van 21-12-2004 te Oosterzele

WAAROM STAPT SVVO OP TIJDENS DE GEMEENTERAAD van 21.12.2004 ?

 CD&V – Groen ! scheurt zijn broek aan Scheurbroek

In de gemeenteraad van 29 oktober 1997 werd een stukje buurtweg in de Scheurbroek afgeschaft. Schepen van Openbare Werken Van Durme (CD&V) zei toen in de Beiaard dat hij die afgeschafte weg “om Bruggen en Wegen te plezieren” liet gebruiken als stort.

In 2002 constateerde SVVO dat de gemeente zelf, onder verantwoordelijkheid van Schepen Meuleman (CD&V), die plaats nog steeds gebruikte als stort zonder stort- of milieuvergunning. Plots, na het artikel van SVVO, werd de Scheurbroek opnieuw gedeeltelijk opgekuist en afgesloten met een bareel.

In november 2004 barst de bom: politie en milieu-inspectie grijpen in en wat vindt men? bouwafval, grafzerken, en veel ander illegaal afval. Wat hierop volgt in de kranten is hilarisch:

Ex-Schepen van Milieu Jean-Pierre Fack (Groen!): hij bevestigt dat het stort gebruikt wordt door de gemeente en de aannemers van de gemeente, “maar enkel voor grond en gras”.Hij vergeet er wel bij te vertellen dat hij geen stort- en milieuvergunning had.

Milieuschepen Jan Fiers (Groen!): hij wist van een klacht begin 2004. Hij stelde een firma aan om een stukje te saneren en nadien werd Scheurbroek door de gemeente verder gebruikt. In september wordt de afval mooi bedekt met grond maar er zat onder de grond nog wel wat anders.

Burgemeester Van Durme (CD&V): hij ontkent met klem dat de gemeente op illegale wijze stort. Uiteraard was hij vergeten dat hijzelf als schepen van Openbare Werken het storten was begonnen en nadien als burgemeester verder deed zonder stort- of milieuvergunning.

Bovendien gaat de mascarade door: hij verklaart aan de kranten dat hij PV liet opstellen tegen onbekenden omwille van het storten….nadat hij zelf het PV voor illegaal storten kreeg. Hij probeert daarmee de zaak af te schuiven op de bevolking en de ondernemers!!

Schepen van Openbare Werken Meuleman (CD&V): doet alsof zijn neus bloedt hoewel de speurders bouwafval, kasseistenen, grafzerken en nog veel meer vonden. Of zijn deze grafzerken toch afkomstig van de opkuis van de kerkhoven georganiseerd door Schepen Cottenie (CD&V)?

SVVO heeft nogal wat vragen bij deze gang van zaken:

 • sinds wanneer is er een stort- en milieuvergunning ? zo ja, welke ?
 • welke schepenen hadden de verantwoordelijkheid over het stort, met een duidelijke tijdsaanduiding van wanneer tot wanneer?

 • wanneer is de gunning van de eerste sanering in 2004 op de gemeenteraad gekomen ? op welke basis is ze toegekend ?

 • wat heeft die eerste sanering gekost ? en waar staat ze geboekt ?
 • welk illegaal afval is gevonden bij de eerste sanering ?
 • welke maatregelen heeft de verantwoordelijke schepen genomen om herhaling te voorkomen in 2002 en 2004 ?

 • schepen Fiers stelt dat de sanering veel geld zal kosten: hoeveel is zijn schatting ?

SVVO vraagt wie de politieke verantwoordelijkheid zal nemen voor dit schandaal dat de belastingbetaler veel geld zal kosten ?

Volgens berekeningen gaat het om 12.500 kubieke meter, wat neerkomt op 1250 camions. De kost van het vervoer en de kost van de sanering zal dus enkele miljoenen oude Belgische franken kosten.

Helaas blijft het niet bij dit ene feit.

ENKEL BLIKSCHADE, MIJNHEER DE BURGEMEESTER ?

Na de voetbalmatch tussen Balegem en Gijzenzele heeft Burgemeester Van Durme echt geen geluk. Bij zijn terugkeer ramt hij 3 auto’s, gelukkig zijn er geen gewonden en komt de Burgemeester er met de schrik vanaf. Het kan elkeen overkomen, MAAR …  

Maar wat blijkt ?

 • Bij de komst van de politie gaat het er heftig aan toe tussen de burgemeester, tevens hoofd van de politie, en de agenten die de positieve ademtest afnemen.

 • Van Durme vertelt nadien tegen iedereen die het horen wil dat hij slechts 2 pintjes dronk en zeker niet te rap reed. Hij maakt ZELF van deze privézaak een publieke zaak.

Hij doet dit echter met zoveel overtuiging dat niemand het kan geloven en wat blijkt: twee uur na de feiten was er nog nagenoeg 1,5 promille alchohol (waar het toegelaten maximum 0,5 promille is) en men kon op de kilometerteller van zijn eigen wagen constateren dat die blokkeerde op 75 km per uur, op een plaats waar je normaal 50 km/u rijdt.

Als hij niets te verbergen heeft, dat hij dan met de juiste feiten naar buiten komt met staving van de documenten. 

Een politieman wordt op basis van deze feiten gedwongen tot ontslag. Geldt dit dan niet voor het hoofd van de Politie, tevens burgemeester ?
 WIE DIENT WIE ?

SVVO deed de moeite om de verslaggeving van "De Beiaard" over ondermeer de vorige feiten eens te doorgronden tijdens de voorbije periode.  Als men weet dat de vaste lokale schrijver voor Oosterzele hiervoor verantwoordelijk is, begint men misschien éen en ander te begrijpen:

 • de vrouw van betrokkene werd aangeworven door de gemeente

 • hij is actief in tal van gemeentelijke raden, oa de cultuurraad, waar hij de belangen van de schepen verdedig

 • hij zou nu beloond worden voor zijn partijdig schrijfwerk met een betaald voorzitterschap van de GECORO

 • hij doet nu al jaren alle drukwerk voor de gemeente.  Nogal wat mensen op het gemeentehuis hebben vragen bij de gevoerde gunningsprocedure.

U begrijpt: voor wat hoort wat …om maar niet te spreken van belangenvermenging.

 CONCLUSIE

De bevolking heeft recht op correcte informatie.

 • Zolang het College van Burgemeester en Schepenen geen correcte informatie verstrekt over de juiste toedracht met betrekking tot Scheurbroek (buiten de gerechtelijke procedure) , de verschillende schepenen elkaar blijven tegenspreken en uiteindelijk alle verantwoordelijkheid afschuiven,

 • Zolang de burgemeester de juiste toedracht, en dit gestaafd met documenten, in een privézaak waar hijzelf een publieke zaak van maakte, aan de gemeenteraad niet voorlegt,

 • Zolang de belangenvermenging aanhoudt,

Zolang zal SVVO zich niet verder laten misbruiken in een leugenspel , vandaag opstappen en morgen afzijdig blijven bij alle punten op de gemeenteraad inzake Openbare Werken, milieu en verkeersveiligheid en informatie.

Laat Groen! !!! zich weer doen ?

Heeft de bevolking geen recht op correcte informatie ?

Voor de SVVO-fractie
Jan Bogaert
Voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 01 februari 2005    19:49

Webmaster       Aurel Kielemoes