Gemeenteraadszitting
 van woensdag 26 oktober 2005 te 20.00 uur in het gemeentehuis

SVVO - Perscommuniqué

Perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 26-10-2005 te Oosterzele

OPPERBESTE  STEMMING  IN  DE  GEMEENTERAAD  VOORBODE  VAN ...

SVVO stelt met genoegen vast dat de samenwerking tussen meerderheid en oppositie sinds een paar gemeenteraden op een correcte manier verloopt.  Dat er in deze gemeenteraad weinig conflictuele staf was heeft daar zeker ook toe bijgedragen.  SVVO voelt voor het eerst sinds vijf jaar aan dat de meerderheid voor het eerst wil luisteren naar argumenten.  SVVO heeft gedurende vijf jaar getracht zijn boodschap over te brengen.  De positieve houding tot samenwerking is veel productiever dan de arrogante en de profileringdrang van de CD&V-GROEN!-meerderheid die daarmee feitelijk aantoonde geen rekening te willen houden met de mening van een groot deel van de Oosterzelenaren.
SVVO hoopt dat deze positieve constructieve sfeer kan aanhouden en zal daartoe zijn bijdrage leveren met het lanceren van haalbare en betaalbare projecten.

BPA KASTEELWIJK IN OOSTERZELE OP HET GOEDE SPOOR

SVVO dankt de technische diensten voor het opstellen van de motivatienota tot herziening van het BPA Kasteelwijk, zoals gevraagd door SVVO tijdens de vorige gemeenteraad.  Groen8 belooft om spoed te zetten achter het vervolg van de procedure.
SVVO blijft dit dossier opvolgen.

SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN VOLLEDIG GOEDGEKEURD?

Deze kwestie heeft lang aangesleept maar eindelijk wordt klare wijn geschonken, tenminste voor een aantal terreinen.
SVVO vroeg  aandacht voor andere terreinen (KSA, Pelgrim,...) en betreurt dat geen oplossing werd voorgesteld voor Landskouter.  SVVO noteerde de toezegging van de meerderheid dat ook Landskouter recht heeft op dergelijke zone.  Waarom werd die dan niet geïntegreerd in dit BPA?  Waarom werden de randvoorwaarden daarvoor niet gespecificeerd?  Waarom werd de kwestie verwezen naar een bijkomende studie?  En naar verdere discussies met Stedenbouw?
SVVO vraagt dat ook hiervoor op korte termijn een oplossing wordt aangeboden.

OOSTERZELE FAIR TRADE GEMEENTE?  ER IS NOG WERK AAN DE WINKEL!!!

Leerlingen van het IZOO hebben tijdens de gemeenteraad in Oosterzele hun bijdrage geleverd tot de sensibilisering die in het kader van de Week van Duurzame Ontwikkeling zowat overal in België werd gelanceerd.  Vele bedrijven die een milieuconvent ondertekenden hebben daartoe hun steentje bijgedragen, zo nu ook Oosterzele.  In die optiek presenteerde Groen! een resolutie inzake de toetreding van Oosterzele als Fair Trade gemeente in het kader van de "ik ben verkocht"-campagne.  De resolutie werd unaniem goedgekeurd.
Om dit label te krijgen moet Oosterzele voldoen aan zes criteria:

-

een resolutie goedkeuren en een paar Fair Trade producten kopen voor haar eigen diensten en activiteiten,
- winkels en horecazaken overtuigen om minstens twee Fair Trade producten beschikbaar te stellen,
- bedrijven en organisaties (scholen, verenigingen,...) overtuigen om Fair Trade producten te kopen,
- media-aandacht genereren voor duurzame ontwikkeling en Fair Trade,
- een projectgroep installeren die de nodige initiatieven neemt,
- duurzaam produceren en consumeren aanmoedigen in de gemeente.

Tijdens de gemeenteraad werd daartoe een eerste stap gezet.  SVVO feliciteert IZOO voor haar bijdrage tot de noodzakelijke sensibilisering.  SVVO vraagt dat het daarbij niet blijft.  SVVO acht het onvoldoende om via de Wereldwinkel of Oxfam een paar producten te kopen.  Duurzame ontwikkeling is veel meer dan dat.
SVVO vraagt speciale aandacht voor het engagement van lokale bedrijven die zich hierin kunnen inschrijven.  Daarmee worden meerdere doelstellingen bereikt: Fair Trade verankert zich in de lokale tewerkstelling en krijgt een vaste plaats in het normale consumptie- en productiepatroon.  Zowel de lokale tewerkstelling in Oosterzele als de producenten uit het Zuiden varen er wel bij.  Dit is een win-win-situatie.
SVVO hoopt dat de meerderheid zich engageert in onderhandelingen met lokale productiebedrijven om het Fair Trade label te kunnen halen en daartoe concrete hulp en ondersteuning aanbiedt.

GILO SCHELDEWINDEKE KRIJGT EINDELIJK ZICHT OP ZIJN NIEUWBOUW ONDANKS TREUZELEN VAN DE MEERDERHEID. 

SVVO tezamen met de schoolraad hebben ervoor geijverd om dit dossier vooruit te helpen.  SVVO  betreurt dat de CD&V-Groen8-meerderheid dit dossier niet met de nodige zorg heeft behandeld.  De vastlegging van de kredieten bij DIGO gebeurde al jaren terug en toch gebeurde er niets.  Mogelijks kon het dossier wat vertraagd zijn omdat DIGO beschikte over te weinig cash om de uit te voeren werken effectief te betalen.
Maar de grootste vertraging kwam er omdat deze meerderheid "vergeten was" op tijd haar aanvragen op te sturen.  Hoewel de centen beschikbaar waren bij het begin van deze meerderheid in 2000 werd de aanvraag slechts in 2003 opgestuurd, dit ondanks herhaald aandringen van de schoolraad.  En wie was daar het slachtoffer van?  Ten voordele van wie ...?
Als deze meerderheid het goed voorhad met het gemeentelijk onderwijs, was dit zeker niet gebeurd.
Volgende keer beter a.u.b. !!!

Voor de SVVO-fractie
Jan Bogaert
Voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 29 oktober 2005    08:09

Webmaster       Aurel Kielemoes