Gemeenteraadszitting
 van woensdag 20 december  2006 te 20.00 uur in het gemeentehuis

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 20- 12 - 2006 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring definitieve aanvaarding BPA 14 Pelgrim.

 

2.

Goedkeuring principebeslissing houdende huur terrein Scheldewindeke (oefenterrein voor leerling autobestuurders).

 

3.

Goedkeuring lastvoorwaarden inzake aanstelling ontwerper voor uitvoeren functiewijzigingen aan de loods, gelegen Lange Ambachtstraat 42.

 

4.

Goedkeuring lastvoorwaarden, meetstaat en raming inzake “uitvoeren buitenschilderwerken aan pastorijzaal Moortsele”.

 

5.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van binnenverlichting voor de pastorie te Moortsele.

 

6.

Goedkeuring offerte Imewo inzake het bijplaatsen van een OV-paal aan het speelplein in Gijzenzele

 

7.

Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst met de milieuadvieswinkel "Project Bouwadvies" voor 2007.

 

8.

Goedkeuring aanpassing subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties, fotovoltaïsche zonne-installaties en warmtepompsystemen.

 

9.

Goedkeuring principebeslissing houdende invoeren archiveringssysteem voor de registers van de Burgerlijke Stand.

 

10.

Goedkeuring principebeslissing tot aankoop van:
-een gitaar t.b.v. de gemeentelijke muziekschool,
-bureaustoel en 4 bijzetstoelen t.b.v. de gemeentelijke basisschool.

 

11.

Goedkeuring bestek "leningen" ter financiering van buitengewone uitgaven.

 

12.

Goedkeuring budget OCMW dienstjaar 2007.

 

13.

Goedkeuring voorstel inzake uitstel realisatie sociaal huis.

 

14.

Goedkeuring gemeentebegroting van de gemeente over het dienstjaar 2007.

 

15.

Kennisname brief Raad voor Verkiezingsbetwistingen Oost-Vlaanderen inzake de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 8 oktober 2006.

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstellingen coördinatoren buitenschoolse kinderopvang voor kerstvakantie 2006.

 

2.

Goedkeuring verlenging volledige loopbaanonderbreking voor Kris Van Der Eecken van 1 maart 2007 t.e.m. 29 februari 2008.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanvraag 1/5 loopbaanvermindering voor Peter Lievens van 1 april 2007 t.e.m. 31 maart 2008.

 

4.

Goedkeuring verlenging verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte voor Gertrude Van De Weghe à rato van 20% met ingang van 11 december 2006 tot en met 7 januari 2007.

 

5.

Goedkeuring verlenging verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte voor Guy Vekeman à rato van 50% met ingang van 1 december 2006 tot en met 31 december 2006.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 21 december 2006    10:41

Webmaster       Aurel Kielemoes