Gemeenteraadszitting
 van woensdag 21 juni  2006 te 20.15 uur in het gemeentehuis

21 raadsleden aanwezig

SVVO perscommuniqué i.v.m. de gemeenteraad van 21- 06 - 2006 te Oosterzele
lees meer ...>

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring principebeslissing en raming inzake aanleg speelterrein in de Esdoornlaan te Scheldewindeke.

 

2.

Goedkeuring principebeslissing voor vernieuwen ramen en deuren kleuterafdeling GILO Oosterzele.

 

3.

Goedkeuring ontwerp, lastvoorwaarden en raming voor de heraanleg van de Meerstraat te Oosterzele.  (Eenparig goedgekeurd).

 

4.

Goedkeuring ontwerp lastvoorwaarden en raming voor uitvoeren van dringende herstellingswerken aan betonvakken Yshoute en Molenstraat.

 

5.

Goedkeuring ontwerp, lastvoorwaarden en raming voor nieuwbouw en geschiktheidswerken aan het Gilo te Scheldewindeke.

 

6.

Goedkeuring lastvoorwaarden voor het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie voor verschillende projecten in Oosterzele. 

 

7.

Goedkeuring lastvoorwaarden en raming voor aankoop van een rolstoel ten behoeve van de raadzaal.

 

8.

Goedkeuring ontwerp, lastvoorwaarden en raming voor aankoop van een sproeiinstallatie voor de dienst openbare werken. 

 

9.

Goedkeuring overeenkomst telenet voor ondergronds brengen ICS net.

 

10.

Goedkeuring ontwerp en kostenraming voor inrichting plattelandspad door Oosterzele.  (De raad keurt dit agendapunt goed met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen.)

 

11.

Goedkeuring aanpassing subsidiereglement voor het plaatsen van thermische en fotovoltaïsche zonne-installaties en warmtepompsystemen.  (De raad keurt dit agendapunt eenparig goed.)

 

12.

Goedkeuring aanpassing gemeentelijk begraafplaatsreglement.  (De raad keurt dit agendapunt eenparig goed.)

 

VRAAGSTELLING.

  Conform het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad wordt bij brief van 19-06-2006 door Luc Verbanck namens de SVVO-fractie aan het einde van de openbare zitting vragen gesteld in verband met het officieel karakter van de benaming van het pleintje in Landskouter en de bekendmaking van de bevindingen van de gouverneur naar aanleiding van de klacht in verband met werken op privé-grond.
Schepen Paul Cottenie, respectievelijk burgemeester Johan Van Durme antwoorden op deze vragen.
 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende de aanstelling van jobstudenten tijdens de zomervakantie 2006:

 

-

Koen De Moor ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst (administratie openbare werken en preventiedienst);
 

-

Stephanie De Muelenaere ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst (administratie openbare werken en preventiedienst);
 

-

Kristof Blom ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst (administratie openbare werken en preventiedienst);
 

-

Kim Van Boxtael ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst (openbare werken);
 

-

Kaj De Schepper ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst (openbare werken);
 

-

Du Prez Stijn ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst (groendienst);
 

-

Bernard Eggermont ten behoeve van de gemeentelijke technische dienst (groendienst);
 

-

Niels Van Der Linden ten behoeve van de gemeentelijke dienst informatie en cultuur;
 

-

Sarah De Bruycker ten behoeve van de gemeentelijke dienst bevolking en burgerlijke stand.
 

2.

Goedkeuring verlenging aanvraag verlof voor verminderde prestaties à rato van 50% voor Gertrude Van De Weghe met ingang van 12 juni 2006 tot en met 11 juli 2006.

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanvraag verlof voor verminderde prestaties vanaf 1 september 2006 tot en met 31 augustus 2007 voor Carine Dammekens.

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanvraag volledige loopbaanonderbreking voor Patrick Haegeman van 1 juli 2006 tot en met 31 augustus 2006.

 

5.

Goedkeuring aanvraag afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheid à rato van 1/5 voor Leen Keppens voor de periode van 1 september 2006 tot en met 31 augustus 2007.

 

6.

Goedkeuring aanvraag voltijdse loopbaanonderbreking voor Peter Delbecque voor de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 augustus 2006.

 

7.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling De Smet Stephanie als deeltijdse (7/24) onderwijzeres vanaf 29.05.2006 t.e.m. 02.06.2006 in vervanging van De Mulder Evelyne.

 

8.

Goedkeuring tijdelijke aanstelling Vermassen Sophie als voltijdse (24/24) onderwijzeres vanaf 07.06.2006 t.e.m. 30.06.2006 in vervanging van Goeminne Annie.

 

Op bevel: de secretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 07 september 2006    12:36

Webmaster       Aurel Kielemoes