Gemeenteraadszitting
 van woensdag 25 oktober  2006 te 20.00 uur in het gemeentehuis

22 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Goedkeuring voorlopige aanneming BPA nr. 14 Pelgrim (aangepast ontwerp). (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen)

 

2.

Goedkeuring principebeslissing inzake heraanleg Kwaadbeek (gedeelte huisnr. 2 tot 8). 

 

3.

Goedkeuring gemeentelijke retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

 

4.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale TeveOost d.d. 01-12-2006 en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

5.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale Imewo d.d. 11-12-2006 en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

6.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale Finiwo d.d. 11-12-2006 en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

7.

Kennisname dagorde algemene vergadering van de intercommunale Westlede d.d. 06-12-2006 en aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger.

 

8.

Goedkeuring verlenging huurovereenkomst perceel grond aan Scheurbroek.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen)

 

9.

Goedkeuring begrotingen kerkfabrieken Sint-Gangulfus - Sint-Kristoffel en Sint-Agatha voor het dienstjaar 2007. 

 

10.

Goedkeuring begrotingswijzigingen Sint-Gangulfus Oosterzele voor het dienstjaar 2006.

 

11.

Goedkeuring begrotingswijzigingen gemeente nrs 3 en 4 van het dienstjaar 2006.  (Goedgekeurd met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen)

 

B. GEHEIME ZITTING.

1.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging afwezigheid met verminderde prestaties (50%) wegens persoonlijke aangelegenheid voor Patrick Haegeman van 1 november 2006 tot en met 31 oktober 2007.

 

2.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende tijdelijke aanstelling Vermassen Sophie als deeltijdse (16/24) onderwijzeres en als deeltijds administratief medewerker (5/36), ter vervanging Gerard Rebecca, afwezig wegens ziekte, vanaf 20-09-2006 tot en met 04-10-2006..

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling Geeraert Dries als muziekleerkracht in vervanging van Brepoels Machteld

 

4.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte voor Gertrude Van De Weghe à rato van 40 % wegens ziekte met ingang van 10 oktober 2006 tot en met 8 november 2006. 

 

5.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging aanstelling Ann De Smet in vervanging van Gertrude Van De Weghe met verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte à rato van 40 %. 

 

6.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende verlenging aanstelling Ann De Smet in vervanging van Leen Keppens met loopbaanvermindering voor 20 %.

 

7.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling van Ann De Smet in vervanging van Karin De Bosscher met loopbaanvermindering voor 20 %.

 

8.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling van Nico Elaut met ingang van 27 september 2006 in vervanging van Yff Lievens wegens beëindiging arbeidsovereenkomst.

 

9.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling van Robert Batomé in vervanging van Herman De Smaele vanaf 23 oktober 2006 op proef.

 

10.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanstelling van Christiaan Caus in vervanging José Eliano vanaf 23 oktober 2006 op proef.

 

11.

Goedkeuring  en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende ontslag Nico Elaut, technische beambte voor de dienst Openbare Werken vanaf 10-10-2006.

 

12.

Goedkeuring en bekrachtiging beslissing schepencollege houdende aanvraag loopbaanonderbreking voor Kristoff Elaut met ingang van 25 september 2006 tot en met 31 december.

 

Op bevel: de secretaris wnd, David De Landsheere

De burgemeester, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 23 december 2006    09:26

Webmaster       Aurel Kielemoes