Gemeenteraadszitting
 van dinsdag 2 januari 2007 te 20.00 uur in het gemeentehuis

23 raadsleden aanwezig
 

DAGORDE:

Voorlezing beknopt verslag van voorgaande zitting.

A. OPENBARE ZITTING.

1.

Kennisname geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 08-10-2006.

 

2.

Aktename afstand van mandaat als gemeenteraadslid.  (Wim De Sutter, Hilde De Sutter, Peter Willems).

 

3.

Installatie van de gemeenteraadsleden en eedaflegging.

 

4.

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.

 

5.

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. (Jean-Marie De Groote)

 

6.

Verkiezing van de schepenen en eedaflegging. (Eerste schepen: Christ Meuleman; tweede schepen: Paul Cottenie met einddatum 01-01-2010 zonder opvolger; derde schepen Christianne Schreyen met einddatum 01-01-2010 en opvolger Wilfred Verspeten; vierde schepen Els De Turck; vijfde schepen Marleen Verdonck).

 

7.

Beslissing over het lidmaatschap van de OCMW-voorzitter in het schepencollege. (De raad beslist met 12 stemmen voor en 11 onthoudingen dat de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tot de volgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad van rechtswege niet toegevoegd wordt als schepen aan het college van burgemeester en schepenen SVVO en GROEN onthouden zich omdat zij opteren voor het lidmaatschap van de voorzitter van het OCMW in het schepencollege.  Dat wordt vanaf 2013 verplicht).

 

8.

Verkiezing van de OCMW-raadsleden.

 

9.

Verkiezing van de politieraadsleden.

 

Op bevel: de gemeentesecretaris, Dirk Blondeel

De burgemeester-voorzitter, Johan Van Durme

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 16 maart 2007    15:15

Webmaster       Aurel Kielemoes