Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  2 september  2003 te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 van de 9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Vaststellen jaarrekening 2002. (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Toepassing van de gunning bij de onderhandelingsprocedure zonder  bekendmaking inzake het leveren van warme maaltijden aan huis gunning opdracht. (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Vaststelling bestek inzake gezamelijke aankoop door de gemeenten en OCMW's  van elektrische energie voor hun installaties, gebouwen en de openbare verlichting.   (Eenparig goedgekeurd)

 

4.

Aankoop van aardgas voor de gemeentegebouwen. Overdracht van bevoegdheid aan de gemeente m.b.t. het aanduiden van een leverancier in het kader van een overheidsopdracht.   (Eenparig goedgekeurd)

 

5.

Toegevoegd agendapunt: 
aankoop van 1 snel-PC configuratie, met optie voor twee configuraties.   (Eenparig goedgekeurd)

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

5.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid, wegens indiensttreding op 01 juli 2003.

 

 

6.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid, wegens indiensttreding op 02 juli 2003.

 

Rita Van Caelenberg, secretaris wnd

Rudy Lenssens, voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 02 september 2003    22:12

Webmaster       Aurel Kielemoes