Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  5 augustus  2003 te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

8 van de 9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Open verklaren van een vacante betrekking - verzorgende (C1) met halftijdse prestaties in contractueel verband. (eenparig goedgekeurd)

 

2.

Vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeuren bestek inzake het leveren van warme maaltijden aan huis.  (eenparig goedgekeurd)

 

3.

Afsluiten van huurovereenkomst voor een printer - kopieertoestel na onderhandelingsprocedure.  (eenparig goedgekeurd)

 

4.

Vaststelling bestek inzake gezamelijke aankoop door de gemeenten en de OCMW's van elektrische energie voor hun installaties, gebouwen en de openbare verlichting. (Verdaagd; niet alle afnamepunten van de gemeente zijn in het bestek van de gemeente opgenomen)

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

5.

Goedkeuren aanstelling van een verzorgende (C1) in halftijds verband ter vervanging van in moederschapbescherming en zwangerschapverlof.

 

Marijke De Meyer, secretaris

Paul Michiels, voorzitter wnd.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 05 augustus 2003    21:10

Webmaster       Aurel Kielemoes