Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag 22 april 2003 te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Aankoop van elektrische energie voor de gemeentegebouwen en de openbare verlichting.  Overdracht van bevoegdheid aan de gemeente m.b.t. het aanduiden van een leverancier in het kader van een overheidsopdracht.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

2.

Goedkeuren gezamelijke Website voor de OCMW's in Vlaanderen.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

3.

Zitpenningen aan de leden in het overlegcomité OCMW / gemeente naar aanleiding brief gemeente d.d. 01-04-2003.  (Goedgekeurd met 5 stemmen voor en 4 onthoudingen.)

 

Agendapunten aan de dagorde toegevoegd door de raadsleden Paul Michiels, Patrick Van De Velde en Carine Schamp.

4.

Uitbreiding bevoegdheden BCSD, (Bijzonder Comité Sociale Diensten) meer bepaald de overdracht beslissingsbevoegdheid inzake alle sociale dossiers.  (Goedgekeurd met 6 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 onthouding.)

 

5.

Intrekking bevoegdheden Vast Bureau.  (Goedgekeurd met 5 stemmen voor, 3 tegen en 1 onthouding.)

Toegevoegd agendapunt

6.

Aankoop van 5 alarmtoestellen.  ( 520,00 € per stuk - eenparig goedgekeurd.)

B. BESLOTEN VERGADERING.

6.

Beslissingen inzake behoeftigheid en sociale bijstand.

 

Marijke De Meyer, secretaris

Rudy Lenssens, voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 25 april 2003    09:01

Webmaster       Aurel Kielemoes