Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  25 november  2003 te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 van de 9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuren voortgangsrapport 2002 en financiŽle verzamelstaten 2002  (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Herziening huishoudelijk reglement Ė Dienst Kinderopvang.  (Eenparig goedgekeurd)

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW-personeelslid Cindy Hautekeete wegens indiensttreding per 7 oktober 2003.

 

 

2.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW-personeelslid Nancy De Maertelaere wegens indiensttreding per 24 oktober 2003.

 

 

3.

Aanduiding van Kris Maes als systeemverantwoordelijke van het OCMW.

 

 

4.

Aanstelling technisch beambte (GESCO) in halftijds verband ter vervanging van Marleen Heyndrickx in loopbaanhalvering.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 25 november 2003    21:05

Webmaster       Aurel Kielemoes