Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag 27 mei  2003 te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

8 van de 9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuren contracten inzake de migratie van het CEVI extranet (Ce-Net) naar het open netwerk Publilink;

  • overeenkomst betreffende de toegang tot de CE-services  (eenparig goedgekeurd)

  • contract noor netwerkconnectiviteit op Publilink via Belgacom  (eenparig goedgekeurd)

  • bestelformulier inzake overschakeling van ISDN naar ADSL en Full Publilink Internet toegang  (eenparig goedgekeurd)

  • contract voor de toegang tot DEXIA-diensten en diensten met toegevoegde waarde via Publilink met overname van bestaande aanhangsels van het Publilink-contract.  (eenparig goedgekeurd)

 

2.

Aankoop van één laserprinter.  (eenparig goedgekeurd)

 

3.

Goedkeuring deelname aan het pilootproject van Deloitte & Touche en Pallas-Athena BVBA i.v.m. de opmaak van het administratief handboek met behulp van het softwareprogramma PROTOS.  (eenparig goedgekeurd)

 

4.

Aanpassen procedure Lokaal Opvanginitiatief.  (eenparig goedgekeurd)

 

5.

Intrekken princiepebeslissing inzake het oprichten van een tweede Lokaal Opvanginitiatief.  (eenparig goedgekeurd)

 

6.

Princiepebeslissing inzake het inschakelen van een jobstudent(e) voor de OCMW-mandatarissen.  (eenparig goedgekeurd)

    

7.

Kennisname brief OMOB inzake de verzekering tegen ongevallen voor de OCMW-mandatarissen.  (eenparig goedgekeurd)

   

8.

Goedkeuring inzake het plaatsen van richtingsaanwijzers "OCMW" in de gemeente.  (eenparig goedgekeurd)

B. BESLOTEN VERGADERING.

9.

Verlenging loopbaanhalvering verzorgende.

 

 

10.

Verlenging van de aanstelling van een tussentijdse verzorgende ter vervanging loopbaanhalvering.

 

 

11.

Verlenging loopbaanhalvering verzorgende.

 

 

12.

Verlenging van de aanstelling van een tussentijdse verzorgende in halftijds verband ter vervanging loopbaanhalvering.

 

 

13.

Goedkeuring aanvraag (1/5) loopbaanonderbreking van de arbeidsprestaties maatschappelijk werkster in statutair verband. 

 

 

14.

Goedkeuring verlenging 1/4 vermindering van de arbeidsprestaties maatschappelijk werkster in statutair verband. 

 

 

15.

Aanstelling maatschappelijk werkster in haltijds verband ter vervanging van loopbaanonderbreking en vermindering arbeiddsprestaties. 

 

Marijke De Meyer, secretaris

Rudy Lenssens, voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 27 mei 2003    21:58

Webmaster       Aurel Kielemoes