Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  28 oktober  2003 te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

8 van de 9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

De vergadering werd voorgezeten door de heer Paul Michiels.

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Kwijting aan de ontvanger over de jaarrekening 2001.  (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW's en politiezones van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting.  (Eenparig goedgekeurd) 

 

3.

Kennisname stappenplan kwaliteitshandboek Dienst Kinderopvang.

 

4.

Principebeslissing inzake het plaatsen van oplaadterminals voor elektriciteit in locaties van het OCMW.  (Eenparig goedgekeurd)

 

5.

Principebeslissing inzake jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor huishoudelijk afval aan de onthaalmoeders.  (Eenparig goedgekeurd)

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid, wegens aanstelling per 8 januari 2003.

 

 

2.

Aanvaarding ontslag van een personeelslid van het OCMW.

 

 

3.

Ten laste nemen medische en farmaceutische kosten.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 28 oktober 2003    20:57

Webmaster       Aurel Kielemoes