Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van maandag 30 juni  2003 te 20.30 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuren verkoopbelofte van ondergrondse inneming met gedeeltelijke bovengrondse inneming - Aquafin.  (Eenparig goedgekeurd.)

 

2.

Aanpassen personeelsformatie. (Eenparig goedgekeurd.)

 

3.

Wijziging administratief statuut en reglement voor het contractueel personeel (verzorgende). (Eenparig goedgekeurd.)

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

4.

Verlenging aanstelling maatschappelijk werkster in voltijds verband.

 

 

5.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering, technisch beambte (GESCO).

 

 

6.

Aanstelling technisch beambte (GESCO) in halftijds verband ter vervanging loopbaanhalvering.

 

 

7.

Intrekking loopbaanhalvering, technisch beambte.

 

 

8.

Aanstelling technisch beambte (GESCO) in halftijds verband met contract onbepaalde duur. 

 

 

9.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende personeelsleden ingevolge periodieke verhogingen 2003. 

 

 

10.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW-personeelslid, secretaris ingevolge periodieke verhogingen 2003. 

 

 

11.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende personeelsleden ingevolge doorschuiven in de functionele loopbaan (E-niveau).

 

 

12.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende personeelsleden ingevolge doorschuiven in de functionele loopbaan (D-niveau).

 

 

13.

Herziening vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW-personeelslid (art. 60 7) .

 

 

14.

Aanstelling vakantiejob(s) (verzorgende) in de dienst gezinszorg.

 

Marijke De Meyer, secretaris

Rudy Lenssens, voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 01 juli 2003    19:55

Webmaster       Aurel Kielemoes