Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  30 september  2003 te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

 

Nihil

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid, wegens voltijdse prestaties per 25 augustus 2003.

 

 

2.

Aanstelling technisch beambte (GESCO) in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

3.

Aanstelling technisch beambte (GESCO) in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid in zwangerschapsverlof.

 

 

4.

Aanstelling technisch beambte (GESCO) in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid in moederschapsbescherming en zwangerschapsverlof.

 

 

5.

Goedkeuring loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof), technisch beambte.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, voorzitter wnd.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 23 september 2003    18:26

Webmaster       Aurel Kielemoes