Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  3 augustus 2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeuren bestek inzake het leveren van warme maaltijden aan huis.  (Eenparig goedgekeurd)

 

2.

Kwijting aan de ontvanger over de jaarrekening 2002.  (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Kennisname gunningsbesluit inzake de overheidsopdracht van de levering van aardgas aan installaties en gebouwen van de gemeente, het ocmw, de politiezone op het grondgebied van de gemeente Oosterzele.  (Eenparig goedgekeurd)

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Verlenging loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand aan een verzorgende..

 

 

2.

Aanstelling verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

3.

Aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid afwezig wegens ziekte.

 

 

4.

 Goedkeuring aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend op 17/12/2003, op naam van een personeelslid (ontwerpbeslissing).

 

 

5.

Goedkeuring aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ngediend op 17/12/2003, op naam van een personeelslid (ontwerpbeslissing).

 

 

6.

Goedkeuring aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend op 17/12/2003, op naam van een personeelslid (definitieve beslissing).

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, wnd voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 07 augustus 2004    20:45

Webmaster       Aurel Kielemoes