Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van woensdag  8 september 2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Toepassing van de gunning bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking inzake het leveren van warme maaltijden aan huis – gunning opdracht.

 

2.

Kennisname gunningsbesluit inzake de overheidsopdracht van de levering van elektriciteit aan installaties, openbare verlichting en gebouwen van de gemeente, het ocmw, de politiezone op het grondgebied van de gemeente Oosterzele.

 

3.

Aanduiding van een vertegenwoordiger - plaatsvervanger in het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

4.

Uitbreiding van het aantal participerende besturen in de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.

 

5.

Oprichten van een interlokale vereniging.

 

6.

Aanwijzen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het beheerscomité van de interlokale Vereniging WELVA.

 

7.

Goedkeuren kwaliteitshandboek – Dienst Opvanggezinnen.

 

8.

Goedkeuren aankoop witte zakken ILVA (wegwerpluiers)  - Dienst Opvanggezinnen.

 

9.

Aanduiding van een maatschappelijk werkster als mandataris van het ocmw belast met de beheersvoering in het “systeem budgetbeheer”.  Herziening van zijn beslissing van 28 juni 1988.

 

10.

Herziening beslissing van 26 september 2000 inzake verlenen van volmacht voor het openen van sociale bijstandsrekeningen.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Aanstelling van een maatschappelijk werkster in voltijds verband in het kader van het Sectoraal Fonds.

 

 

2.

Aanstelling van een technisch beambte (1/5) ter vervanging van een personeelslid in loopbaanvermindering.

 

 

3.

Aanstelling van een technisch beambte (1/4) ter vervanging van een personeelslid afwezig wegens persoonlijke aangelegenheid.

 

 

4.

Aanstelling van een technisch beambte in halftijds verband in het kader van het Sectoraal Fonds.

 

 

5.

Aanstelling van een technisch beambte in halftijds verband in het kader van het Sectoraal Fonds.

 

 

6.

Aanstelling verzorgende (halftijds) ter vervanging van een personeelslid afwezig wegens ziekte. 

 

 

7.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een ocmw-personeelslid wegens aanvang bijkomend contract vanaf 22 juli 2004.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 23 september 2004    09:47

Webmaster       Aurel Kielemoes