Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  23 maart  2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Toekennen van een kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen aan de verzorgenden en poetsvrouwen.

 

2.

Goedkeuren aansluitingscontract Dienst voor Opvanggezinnen.

 

3.

Goedkeuren aankoop meubilair (4 roldeurkasten).

 

4.

Goedkeuren aankoop meubilair (2 bureaustoelen, 2 rolluikkasten en 1 bureau).

 

5.

Goedkeuring aanvraag voor een financiŽle tussenkomst vanwege de Sociale Maribel (Raamakkoord van 16 december 2003 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector).

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Kennisnemen beslissingen BCSD.

 

 

2.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid: wegens nieuwe aanstelling per 10 februari 2004.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering, technisch beambte GESCO.

 

 

4.

Verlenging van de aanstelling van een, technisch beambte in halftijds verband, ter vervanging van een technisch beambte in loopbaanhalvering.

 

 

5.

Goedkeuring toekennen loopbaanhalvering van een technisch beambte, na periode van borstvoedingsverlof.

 

 

6.

Verlenging aanstelling van een technisch beambte, in halftijds verband ter vervanging van een technisch beambte in loopbaanhalvering. 

 

 

7.

Verlenging aanstelling van een technisch beambte, in halftijds verband, ter vervanging van een technisch beambte, afwezig wegens ziekte. 

 

 

8.

Bekrachtiging goedkeuring verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement - doorgangswoning Vrijhem 55. 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, voorzitter, wnd.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 19 maart 2004    16:09

Webmaster       Aurel Kielemoes