Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  24 februari 2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

8 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Kennisname externe auditcommissie OCMW-Oosterzele - wijziging samenstelling.

 

Toegevoegd agendapunt bij hoogdringendheid.

1.

Aankoop van één PC ter vervanging van een defect toestel, ter waarde van 1.110,88 euro.  (Drie raadsleden stemden tegen het toevoegen van dit agendapunt, 5 leden stemden voor de toevoeging.)  (De aankoop werd eenparig goedgekeurd).

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid: een maatschappelijk werkster wegens indiensttreding per 05 januari 2004.

 

 

2.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid: een technisch beambte wegens indiensttreding per 19 januari 2004.

 

 

3.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid: een technisch beambte wegens indiensttreding per 02 januari 2004.

 

 

4.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid: boekhouder wegens vaste benoeming.

 

 

5.

Verlenging loopbaanonderbreking van een personeelslid, technisch beambte.

 

 

6.

Verlenging aanstelling van een personeelslid als tussentijdse technisch beambte in halftijds verband ter vervanging van een technisch beambte in loopbaanonderbreking. 

 

 

7.

Intrekking beslissing van de aanstelling van een personeelslid als tussentijdse verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een verzorgende in loopbaanhalvering. 

 

 

8.

Verlenging van de aanstelling van een personeelslid als tussentijdse verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een verzorgende in loopbaanhalvering.

 

 

9.

Weigering aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte voorkomt op de Belgische lijst der erkende beroepsziekten, ingediend op 10-02-2003.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, voorzitter, wnd.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  zaterdag 07 augustus 2004    20:45

Webmaster       Aurel Kielemoes