Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  25 mei  2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuring kostenvoorcalculatie toepassing Dienst Kinderopvang.

 

2.

Vaststellen budgetwijziging 1.

 

3.

Toepassing van de gunning bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking inzake aanpassing computersysteem ten behoeve van de administratieve diensten.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Aanstelling van een technisch beambte (GESCO) ter vervanging van een personeelslid in ziekteverlof.

 

 

2.

Weigering aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die niet voorkomt op de Belgische lijst der erkende beroepsziekten, ingediend op 10-02-2003, door een technisch beambte.

 

 

3.

Goedkeuring aanvraag om schedeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend op 17-02-2003, op naam van een verzorgende.

 

 

4.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW-personeelslid wegens wijziging prestaties per 6 april 2004.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  vrijdag 11 juni 2004    23:32

Webmaster       Aurel Kielemoes