Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van donderdag  25 november  2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Vaststelling budgetwijziging 2.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een verzorgende wegens indiensttreding voor 38/38 met ingang van 05 oktober 2004 (twee halftijdse contracten)

 

 

2.

Verlenging loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand aan een  verzorgende.

 

 

3.

Stand van zaken invorderingen.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 17 november 2004    15:37

Webmaster       Aurel Kielemoes