Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van maandag  26 april  2004  te 20.30 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Installatie van een raadslid als werkend lid van de RMW.  (Raad voor Maatschappelijk Welzijn)

 

2.

Aanpassing van het administratief en geldelijk reglement van het contractueel OCMW-personeel (afschaffing carensdag).

 

3.

Vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeuren bijzonder bestek inzake aanpassing computersysteem ten behoeve van de administratieve diensten.

 

4.

Goedkeuren overdracht bevoegdheid van de raad aan het Vast Bureau meer bepaald vaststelling van de kandidaturen voor de functie verzorgende.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Kennisnemen beslissingen BCSD.

 

 

2.

Goedkeuring loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand aan een personeelslid.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een personeelslid als verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

4.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering van een personeelslid, verzorgende.

 

 

5.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een personeelslid als verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering. 

 

 

6.

Goedkeuring aanstelling van een personeelslid als technisch beambte, in halftijds verband, ter vervanging van een personeelslid, afwezig wegens ziekte. 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 20 april 2004    21:29

Webmaster       Aurel Kielemoes