Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  26 oktober 2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Principebeslissing in verband met de sociale en culturele participatie 2004 (MinisteriŽle omzendbrief van 30 september 2004).

 

2.

Goedkeuring huren van een vlottende noodwoning bij de cv Merelbeekse sociale woningen.
 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Bekrachtiging aanstelling van een technisch beambte in halftijds verband in het kader van het Sectoraal Fonds.

 

 

2.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens aanstelling per 29 september 2004.

 

 

3.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens aanstelling per 28 september 2004.

 

 

4.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens bijkomend contract per 9 september 2004.

 

 

5.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens voltijdse aanstelling 15 september 2004.

 

 

6.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens voltijdse aanstelling 20 september 2004

 

 

7.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens voltijdse aanstelling 20 september 2004

 

 

8.

Goedkeuring loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof van een halftijds technisch beambte.

 

 

9.

Goedkeuring aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte ingediend op 17/12/2003 van een verzorgende  (definitieve beslissing).

 

 

10.

Goedkeuring aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte ingediend op 17/12/2003 van een verzorgende  (definitieve beslissing).

 

 

11.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens aanstelling per 29 september 2004

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 20 oktober 2004    09:58

Webmaster       Aurel Kielemoes