Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  27 januari  2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuren overeenkomst tussen netbeheerder en ocmw aangaande de installatie van oplaadterminals in locatie van het OCMW.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Pensioenen van gewezen voorzitters of hun rechtverkrijgenden.  Aanpassen per 1 juni 2002 wegens herziening wedden voorzitters en wedden burgemeesters en schepenen.

 

 

2.

Verlenging loopbaanhalvering van een personeelslid als verzorgende.

 

 

3.

Verlenging van de aanstelling van een personeelslid als tussentijdse verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid als verzorgende in loopbaanhalvering.

 

 

4.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid als technisch beambte, wegens doorschuiven per 1 december 2003. 

 

 

5.

Herziening vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid als maatschappelijk werkster, per 1 juli 2002.

 

 

6.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid als verzorgende, wegens uitbreiding prestaties. 

 

 

7.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid als verzorgende, wegens bijkomend contract per 14 oktober 2003. 

 

 

8.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende personeelsleden ingevolge periodieke verhogingen 2004.

 

 

9.

Definitieve benoeming in vast verband van een personeelslid als boekhouder.

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 22 januari 2004    14:34

Webmaster       Aurel Kielemoes