Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  28 september 2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Herziening bijdrage cliŽnten Ė dienst warme maaltijden.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering in het kader van het ouderschapsverlof van een  technisch beambte.

 

 

2.

Verlenging aanstelling van een  technisch beambte i n halftijds verband ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering van een technisch beambte.

 

 

4.

Aanstelling technisch beambte (GESCO) ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

5.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van ocmw-personeelslid: maatschappelijk werkster wegens doorschuiven in de functionele loopbaan.

 

 

6.

Bekrachtiging halftijdse aanstelling van een  technisch beambte in het kader van het Sectoraal Fonds.

 

 

7.

Aanstelling van een halftijdse verzorgende (C-niveau) ter vervanging van een personeelslid afwezig wegens ziekte.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 23 september 2004    09:47

Webmaster       Aurel Kielemoes