Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  29 juni 2004  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Kennisname eindverslag inzake de subsidie voor de bevordering van de sociale, culturele en sportieve participatie. 

 

2.

Kennisname auditverslag 2002.

 

3.

Principebeslissing tot openbare verkoop van een perceel land gelegen in Balegem (Terstraeten).

 

4.

Goedkeuring verlenging overeenkomst met de Belgische Staat inzake het Lokaal Opvanginitiatief.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Beslissing tot het opnemen in wervingsreserve van de geslaagde kandidaten voor de betrekking van verzorgende.

 

 

2.

Aanstelling van een verzorgende in halftijds verband met contract van onbepaalde duur.

 

 

3.

Aanstelling van een verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een verzorgende in loopbaanhalvering.

 

 

4.

 Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering met 1/5 aan een maatschappelijk werkster.

 

 

5.

Goedkeuring verlenging vermindering van de arbeidsprestaties wegens persoonlijke aangelegenheid met aan een maatschappelijkwerkster.

 

 

6.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een maatschappelijk werkster in halftijds verband ter vervanging van 2 maatschappelijk werksters.

 

 

7.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering aan een technisch beambte.

 

 

8.

Goedkeuring verlenging halftijdse aanstelling van een personeelslid, technisch beambte, ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

9.

Goedkeuring verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte.

 

 

10.

Aanstelling van een technisch beambte, ter vervanging van een technsich beambte in moederschapsbescherming en zwangerschapsverlof.

 

 

11.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van ocmw-personeelslid : secretaris periodieke verhoging 2004

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  maandag 28 juni 2004    09:23

Webmaster       Aurel Kielemoes