Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  1 maart 2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Bekrachtiging goedkeuring verkoopbelofte van ondergrondse inneming met gedeeltelijke bovengrondse inneming - Aquafin (beslissing 30 juni 2003).

 

2.

Definitieve goedkeuring openbare verkoop perceel weiland (Apostel Hoen -Terstraeten).  Vaststelling van de minimum verkoopprijs.

 

3.

Wijziging huishoudelijk reglement - Dienst Opvanggezinnen.

 

4.

Goedkeuren herziening reglement - Dienst warme maaltijden.

 

5.

Goedkeuren aankoop papierversnipperaar.

 

6.

Goedkeuren aankoop materiaal - Dienst Kinderopvang.

 

7.

Goedkeuren gebruikersovereenkomst Ethias-extranet.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Verlenging loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand van een verzorgende.

 

 

2.

Goedkeuren loopbaanvermindering (1/5) in het kader van medische bijstand van een verzorgende.

 

 

3.

Goedkeuring en bekrachtiging ontslag om dringende reden van een technisch beambte.

 

 

4.

Verlenging loopbaanonderbreking aan technisch beambte in halftijds verband.

 

 

5.

Aanstelling technisch beambte in halftijds verband ter vervanging van personeelslid in loopbaanonderbreking.

 

 

6.

Verlenging aanstelling van een technisch beambte in halftijds verband in het kader van het Sectoraal Fonds.

 

 

7.

Verlenging aanstelling van een technisch beambte in halftijds verband in het kader van het Sectoraal Fonds.

 

 

8.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van OCMW-personeelslid (verzorgende) wegens nieuwe aanstelling per 18 januari 2005.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 23 februari 2005    14:28

Webmaster       Aurel Kielemoes