Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  2 augustus 2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

5 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Investeringsproject: aankoop dienstwagen - vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeuren bestek.  Eenparig goedgekeurd

 

2.

Leveren van warme maaltijden aan huis: vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeuren bestek.  Eenparig goedgekeurd

 

3.

Goedkeuren aankoopoptie - einde leasing telefooncentrale.  Eenparig goedgekeurd

 

4.

Goedkeuren addendum - aanduiding van de preventieadviseur voor het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen (KB van 24-02-2005).  Eenparig goedgekeurd

 

5.

Kennisname kwartaalrapportering - 2de kwartaal 2005.

 

6.

BeŽindigen van hoofdhuurovereenkomst  en goedkeuren nieuwe hoofdhuurovereenkomst korte duur - Rooigemstraat.  Eenparig goedgekeurd

 

7.

Goedkeuren beŽindigen hoofdhuurovereenkomst - Moortelbosstraat.  Eenparig goedgekeurd

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Akte nemen van het ontslag (19 u) van een technisch beambte.

 

 

2.

Bekrachtigen aanstelling (19 u) van een technisch beambte in vervanging van een personeelslid.

 

 

3.

Verlenging aanstelling van een technisch beambte - halftijds.

 

 

4.

Verlenging aanstelling van een verzorgende in vervanging van een personeelslid met loopbaanhalvering.

 

 

5.

Invordering achterstallige facturen Dienst Kinderopvang.

 

 

6.

Invordering achterstallige facturen Dienst Kinderopvang.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, waarnemend voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 03 augustus 2005    09:22

Webmaster       Aurel Kielemoes