Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  20 december 2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Goedkeuren veiligheidsplan in het kader van de toetreding tot de Kruispuntbank.

 

2.

Goedkeuring resolutie inzake toetreding fair-trade gemeente in het kader van "ik ben verkocht" campagne.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende personeelsleden ingevolge periodieke verhogingen 2006.

 

 

2.

Goedkeuring loopbaanonderbreking (1/5) aan een maatschappelijk werkster in het kader van ouderschapsverlof.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering (1/5) aan een maatschappelijk werkster.

 

 

4.

Goedkeuring verlenging vermindering van de arbeidsprestaties wegens persoonlijke aangelegenheid met 1/4 van een maatschappelijk werkster.

 

 

5.

Verlenging aanstelling van een technisch beambte (GESCO) in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid afwezig ten gevolge van ziekte.

 

 

6.

Verlenging aanstelling van een technisch beambte (GESCO). 

 

 

7.

Bekrachtiging aanstelling van een technisch beambte (sectoraal fonds) in halftijds verband.

 

 

8.

Liquidatie van de kas in speciŽn.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, waarnemend voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 14 december 2005    15:25

Webmaster       Aurel Kielemoes