Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  22 november 2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Principebeslissing: oprichting van een klusjesdienst.

 

2.

Vaststellen budget 2006.

 

3.

Goedkeuring huurovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW Oosterzele inzake woning gelegen te Oosterzele, Reigerstraat 83.

 

4.

Goedkeuring verlenging huurovereenkomst tussen CV Merelbeke Sociale Woningen en het OCMW Oosterzele inzake woning gelegen te Oosterzele, Korenbloemstraat 35.

 

5.

Aanpassing van de pachtprijzen van de landbouwgronden met ingang van 1 januari 2005 overeenkomstig de pachtprijzencommissie vastgestelde coŽfficiŽnten..

 

6.

PrincipiŽle goedkeuring oprichting van een lokaal Dienstencentrum.

 

7.

Goedkeuring stappenplan Lokaal Sociaal Beleid.

 

8.

Goedkeuring verlenging opdracht onderhoud van de parking en tuin OCMW.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Intrekking loopbaanvermindering (1/5) in het kader van medische bijstand voor een verzorgende.

 

 

2.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand voor een verzorgende.

 

 

3.

Eindejaarstoelage 2005 - individuele toekenning. 

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, waarnemend voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 15 november 2005    11:09

Webmaster       Aurel Kielemoes