Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  25 januari  2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Vaststellen budget (2005). 948.129,00 , Investeringen: aankoop dienstwagen 10.000,00 , telefooncentrale 7.000,00   -  Eenparig goedgekeurd

 

2.

Princiepsbeslissing i.v.m. het aanvaarden van (kleine) schenkingen. Eenparig goedgekeurd.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Verlenging loopbaanhalvering van een verzorgende.

 

 

2.

Verlenging van de aanstelling als tussentijdse verzorgende in halftijds verband ter vervanging van een verzorgende in loopbaanhalvering.

 

 

3.

Bekrachtiging aanstelling van een verzorgende in halftijds verband, ter vervanging van een verzorgende afwezig wegens arbeidsongeval.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 25 januari 2005    20:53

Webmaster       Aurel Kielemoes