Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  25 oktober 2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

8 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Vaststellen budgetwijziging 1 (exploitatie- en bestedingsbudget).  Eenparig goedgekeurd.

 

2.

Kennisname kwartaalrapportering - 3de kwartaal 2005.

 

3.

Goedkeuren stappenplan Lokaal Sociaal Beleid.  De raad besliste eenparig om dit agendapunt te verdagen naar volgende raadszitting.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Voorstel oninbaar verklaren van vorderingen 2001 - 2004.

 

 

2.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens aanstelling per 19 september 2005.

 

 

3.

Akte nemen van het ontslag van een halftijds technisch beambte.

 

 

4.

Aanstelling van een halftijds technisch beambte ter vervanging van een personeelslid, ontslagnemend.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 25 oktober 2005    22:34

Webmaster       Aurel Kielemoes