Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  26 april 2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Vaststelling rekening 2003. (De raad legde aan voormalig ontvanger vier vragen voor die hij, gezien de complexiteit, schriftelijk dient te beantwoorden vr 15 mei 2005) 

 

2.

Goedkeuren kostenvoorcalculatie 2005-1219 - link kruispuntbank met sociale dienst. (Eenparig goedgekeurd)

 

3.

Akte nemen van pachtoverdracht aan pachter. (Eenparig goedgekeurd, mits doorlopende pacht)

 

4.

Goedkeuren wijziging bijdrageschaal Poetshulp. (Maximum bedrag van 9,00 , eenparig goedgekeurd)

 

5.

Goedkeuring toetreding tot de vzw ERSV Oost-Vlaanderen en aanduiding van een afgevaardigde. (Eenparig goedgekeurd)

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Aanstelling van een veiligheidsconsulent in het kader van de toetreding tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

 

 

2.

Aanstelling van een personeelslid als plaatsvervangend secretaris ocmw en intrekken beslissing van 27-03-2001.

 

 

3.

Goedkeuren loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof van een technisch beambte.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  woensdag 27 april 2005    14:04

Webmaster       Aurel Kielemoes