Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  27 september 2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

9 raadsleden aanwezig

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Poetsdienst, indexatie bijdrageschalen.  (Eenparig goedgekeurd).

 

2.

Goedkeuring van het veiligheidsbeleid in het kader van de toetreding tot de Kruispuntbank.  (Eenparig goedgekeurd).

 

3.

Goedkeuring organisatie "dag van de thuisverzorger" en opendeurdag OCMW op zondag 23 oktober 2005.  (Eenparig goedgekeurd).

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering voor een technisch beambte.

 

 

2.

Goedkeuring verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering voor een technisch beambte.

 

 

4.

Goedkeuring verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.

 

 

5.

Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering (1/5) in het kader van medische bijstand voor een verzorgende.

 

 

6.

Aanstelling van een halftijds technisch beambte in het kader van het Sectoraal Fonds.

 

 

7.

Kennisname en bekrachtiging van een maatschappelijk werkster in voltijds verband ter vervanging van een personeelslid in zwangerschapsverlof.

 

 

8.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende personeelsleden ingevolge doorschuiven in de functionele loopbaan (E-niveau).

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 27 september 2005    23:37

Webmaster       Aurel Kielemoes