Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van dinsdag  28 juni 2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Kennisname besluit van 26mei 2005 van de Directeur-generaal van de Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn houdende verlenging van de erkenning van het OCMW van Oosterzele als instelling voor schuldbemiddeling. 

 

2.

Toepassing van de gunning bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking inzake het onderhoud van de parking en tuin OCMW - gunning opdracht.

 

3.

Goedkeuring oudervergadering 2005 : uitstap Puyenbroeck Wachtebeke.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens indiensttreding per 3 mei 2005. 

 

 

2.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering voor een technisch beambte.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering van de aanstelling van een technisch beambte in loopbaanhalvering.

 

 

4.

Goedkeuring verlenging loopbaanhalvering met 1/5 aan een maatschappelijk werkster.

 

 

5.

Goedkeuring verlenging vermindering van de arbeidsprestaties wegens persoonlijke aangelegenheid met 1/4 aan een maatschappelijk werkster.

 

 

6.

Goedkeuring verlenging aanstelling (1/4) van een technisch beambte ter vervanging van een maatschappelijk werkster afwezig wegens vermindering van de arbeidsprestaties.

 

 

7.

Aanstelling van een technisch beambte (GESCO) in halftijds verband ter vervanging van een personeelslid afwezig t.g.v. ziekte.

 

 

8.

Goedkeuring verlenging loopbaanvermindering (1/5) in het kader van medische bijstand aan een verzorgende.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Rudy Lenssens, voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  dinsdag 05 juli 2005    14:37

Webmaster       Aurel Kielemoes