Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 van maandag  29 augustus 2005  te 20.00 uur in het OCMW-gebouw

DAGORDE:

A. OPENBARE VERGADERING.

1.

Toepassing van de gunning bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking leveren warme maaltijden aan huis - gunning opdracht.

 

2.

Toepassing van de gunning bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking investeringsproject aankoop dienstwagen - gunning opdracht.

 

3.

Kennisname eindverslag en afrekening - sociale en culturele participatie (KB van 23 augustus 2004). aankoopoptie - einde leasing telefooncentrale.  Eenparig goedgekeurd

 

4.

Aankoop materiaal: Dienst Kinderopvang.

 

B. BESLOTEN VERGADERING.

1.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens aanstelling per 1 juli 2005.

 

 

2.

Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-personeelslid wegens verhoging prestaties per 1 juli 2005.

 

 

3.

Goedkeuring verlenging loopbaanonderbreking van een OCMW-personeelslid.

 

 

4.

Goedkeuring verlenging aanstelling van een technisch beambte ter vervanging van een technisch beambte in loopbaanonderbreking.

 

 

5.

Aanstelling van een maatschappelijk werker in voltijds verband ter vervanging van een maatschappelijk werker tijdens zwangerschapsverlof.

 

 

6.

Verlenging aanstelling van een technisch beambte in halftijds verband in het kader van het sectoraal fonds.

 

 

7.

Verlenging aanstelling van een technisch beambte in halftijds verband in het kader van het sectoraal fonds.

 

 

8.

Verlenging aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een verzorgende in loopbaanhalvering.

 

 

 

 

Marijke De Meyer, secretaris.

Paul Michiels, waarnemend voorzitter.

 

Laatste update van deze pagina gebeurde op:  donderdag 01 september 2005    15:40

Webmaster       Aurel Kielemoes